Na vlastní kůži

Nic nedokáže nahradit to, co zažijeme na vlastní kůži. Pokud se dostaneme do nějaké mezní situace a musíme se s ní vypořádat, je to zkušenost k nezaplacení. Protože pokud si o stejném tématu čteme knihy, učíme se ve škole, posloucháme rady ostatních, nikdy si nedokážeme úplně představit, jak to funguje v praxi. Jak bychom se v takové situaci cítili, jak bychom ji řešili, kdyby přišla. Někdy to s námi pěkně zamává, ale v každém případě v nás zůstane otisk, který nás formuje. Také se pak dokážeme vcítit do situace druhých, když prožívají podobné zkušenosti.

Všimla jsem si, že v každé etapě života mi přicházejí do života situace, které se točí kolem určitých témat. Nebo mi přicházejí do života lidé, kteří zpracovávají podobná témata.

Jelikož vím, že všechno je propojené se vším, nedivím se tomu. Prostě ta citlivá struna se rozkmitá jenom skrze určitou frekvenci. A tak zkoumám v horoskopu, cože to je za tóninu co momentálně hraje na moje city a emoce. Vždyť naše zážitky a prožívání jsou vlastně emoce. Protože to co s námi nerezonuje, s námi nic moc nedělá. Ale když se nás něco emočně dotýká a prožíváme radost, strach, vztek, bolest, zanechá v nás otisk a pamatujeme si to celý život.

Když se dívám na svůj horoskopu narození, nestačím se divit, jak tranzity a progrese planet symbolicky ukazují, jaká témata jsou nyní na stole, jak ožívají a přicházejí mi do života, abych je prožila. Tím se můj život stává bohatší o další zkušenost.Nalaďte se


Pokud je člověk v harmonii, vnímá svět jako místo, kde je mu dobře. Nyní je období, kdy nám vesmírné konstelace dávají možnost, najít v sobě tuto harmonii. Přispívá k tomu konjunkce Jupitera s Neptunem v rybách, která vyvrcholila v týdnu před velikonocemi. Vnímavějším lidem může přinášet inspiraci v oblasti umění, intuitivní vnuknutí nebo pochopení vyšších principů. V astrologii Neptun představuje vyšší lásku, umění, naladění se na jemnější vibrace a překračování hranic. Jupiter zase představuje touhu po poznání, otevření se světu nekonečných možností a optimismus. Nedávno jsem v žertu říkala. Jakpak se asi projeví tato konjunkce Jupitera s Neptunem, která aktuálně stojí na MC v mém horoskopu. Možná, že se propojím s vesmírem nebo se někam posunu.

Vcelku se zdálo, že se nic zvláštního neděje, až jsem „náhodou“ narazila na knihu „Marcelka z hor“, která pojednává o tom, jak najít cestu k sobě. Tato tématika, vědomí sama sebe, je mi blízká a jsou období, kdy to jde samo a pak zase přichází období, kdy jsem zavalena vnějšími událostmi a pak to jde trochu ztuha. Ale ty chvilky vnitřního klidu a ticha, jsou nad všemi vnějšími stimuly.

Další nenápadná informace přišla v podobě poznámky na okraji ve skriptech o Solfeggio frekvencích, které vychází z posvátné geometrie a mají schopnost uzdravovat duši i tělo. Jelikož jsem v posledních dnech byla trochu pod vnějším tlakem, zkusila jsem se na chvíli ztišit a zaposlouchat se do těchto tónů. Zpočátku nic, ale za nějakou půl hodinku jsem najednou cítila klid a harmonii.

Tak si říkám, že když je člověk otevřený přijímat informace, které přicházejí skrze naší intuici, dokáže se oprostit od různých stresů a bloků, které mu brání přijímat život takový jaký je a žít spíš tu jeho lepší stránku.
Horoskop je nástroj pochopení

Kdysi, když jsem začala studovat astrologii, jsem netušila jak mocný nástroj to je. Ani ne tak k předvídání budoucnosti, ale jako nástroj k pochopení různých situací v životě, které prožíváme ať už sami se sebou nebo ve vztahu k druhým. Kolikrát si říkám jak je to možné, že to tak funguje, ale asi všechno souvisí se vším.

Všichni víme, jaké to je, když nás někdo dokáže totálně vytočit, bere nám radost ze života svým chladným chováním, nebo nás umí citově vydírat. Jakoby nějakým podvědomým způsobem věděl jak na nás. Kolikrát o tom přemýšlím, když koukám do horoskopu. A vida, už to vidím, ten dotyčný mi dává nějakou silovou planetu (Mars, Saturn, Pluto) na Lunu, která představuje moje emoce a citové prožívání. Proto dokáže moje emoce tak ovlivňovat. Třeba mi bere radost a cítím chladný přístup (Saturn) nebo mě dokáže manipulovat a citově vydírat (Pluto) anebo mě dráždí svým jednáním (Mars). Je to zajímavé, ale když odhalím proč se to děje, najednou mě přestane zlobit jeho chování a dokážu se třeba ohradit nebo se nenechám zahnat do kouta.

Zrovna tak si někdy o někom myslíme, že je nějaký zlý nebo protivný, nechce se bavit nebo naopak vyletí jak čertík z krabičky. Protože nevíme, o co jde, tak se nás to dotýká a můžeme se cítit naštvaní nebo smutní. Možná si ani neuvědomujeme, že ten dotyčný má třeba nějaký problém, který vůbec nesouvisí s námi. Při pohledu do horoskopu vidím, že by mohl mít nějaké zdravotní problémy nebo prochází náročným životním obdobím a mává to s ním ze strany na stranu. Tak to přestanu brát osobně a hned ho vidím trochu jinak.

Samozřejmě to není lék na všechny situace v životě a člověk nemůže spoléhat nebo se vymlouvat na „hvězdy“, ale zajímavé to rozhodně je. A když má člověk snahu o pochopení co se děje, a proč se to děje, tak dokáže brát různé situace v životě s daleko větším nadhledem, i když to někdy chvíli trvá :-).


Životní cykly

Jak asi všichni víme, náš život prochází určitými cykly, ve kterých máme možnost zpracovat a využít energie a témata, které s námi v tomto období rezonují. Tak jako denní cyklus Luny, která svojí gravitační silou působí na příliv a odliv, působí cykly v našem životě období růstu a úbytku. Na první pohled si každý myslí, že výhodná je jenom doba růstu, kdy všechno roste a máme pocit, že i náš život stoupá a posouváme se dopředu.
Jako přirovnání si vezměme den a noc. Ve dne energii vydáváme na práci, zábavu, myšlení, trávení potravy atd. V noci se všechny myšlenky, činy a živiny v klidu zpracovávají a ukládají, abychom byli ráno zase svěží a odpočatí. Pokud by to tak nebylo, nemohli bychom fungovat.

Tak i náš život je rozdělen do cyklů, kdy rosteme a budujeme a pak z našeho pohledu jakoby ztrácíme a musíme zpomalit. Můžeme mít přitom pocit, že stagnujeme a nic se neděje. Jenže právě toto období můžeme využít pro vnitřní zpracování všeho, co jsme se naučili nebo co jsme vybudovali. V tomto období „útlumu“ nabíráme síly pro další růst.
Pokud bychom chtěli žít pořád dokola stejný život ve vyjetých kolejích a myslet si, že je to tak dobře, dostaneme se do fáze, kdy nemáme dost sil na to udržovat pořád stejné tempo a už nám to nedává radost ze života. Tak když trochu zpomalíme, uvidíme, že život nám nabízí mnohem víc, máme najednou čas přemýšlet a poznat svoje potřeby a možná i sami sebe.

Když si vezmeme cyklus Saturna, který má oběžnou dobu 29,5 let. Saturn je planeta, která vládne ve znamení kozoroha a představuje pevnou strukturu, řád, hranice a čas. V těle představuje naši kostru a všechno co je v těle pevné. Bez pevné kostry bychom se zhroutili a bez pevného postoje bychom nedokázali udržet řád v životě. Při návratech Saturna na svoji natální pozici ve 29,5 v 59 a v 88,5 letech našeho života, jehož působení můžeme pociťovat i nějakou dobu po uplynutí posledního přechodu nad nativním Saturnem, máme tendence svůj život bilancovat a ohlížet se zpátky, jak jsme žili a jestli jsme splnili svůj „životní plán“. Někdo může v tomto období pociťovat určitá omezení a nebo nutnost podřizovat se vnějším pravidlům, z čehož může plynout třeba i strach, že život už nemá ten spád jako doposud, nebo že nejsme páni ve svém domě. Je to proto, že působení Saturna má na nás ochlazující efekt, můžeme mít v této době méně energie a tak na věci potřebujeme víc času. Nejvíc se jeho působení projevuje v oblasti, kde stojí v horoskopu a potažmo i v místech, se kterými je spojen aspektem s nějakou planetou.

Pokud však dokážeme jeho energii využít, můžeme dojít k uvědomění, že přeci jenom některé věci by nám třeba prospěly. Pokud se začínají projevovat třeba pohybové problémy, můžeme začít cvičit. Když máme v životě chaos, můžeme začít třeba úklidem na stole a vynecháním nepotřebných aktivit. Máme pak víc času na soustředění a nastolení řádu. To nám dá pocit větší jistoty, dokážeme si nastavit hranice a cítíme se v životě ukotveni. Na těchto pevných základech můžeme v novém cyklu začít stavět další etapu života.DO HLOUBKY

Co mělo být, to je
tak nebraň se už více
vždyť co se stalo, je
a hoří jako svíce

Mé pochyby mi zodpoví
zda to co právě žiju
je cesta co mě rozvíjí
a v strastech najdu sílu

Dneska se skoro po třech týdnech otočil Merkur z retrográdního do přímého pohybu. Ještě mu pár dnů potrvá než nabere svojí rychlost a události zase dostanou spád. Na své zpětné cestě se dostal na víc jak týden do konjunkce s Plutem.

Když si představíme symboliku těchto planet, tak Merkur představuje pohyb, myšlení, komunikaci, snahu jít dopředu. Na tělesné úrovni představuje nervy a přenos nervových vzruchů. Při svém retrográdním pohybu se jakoby vrací po svých stopách a tak se v tu dobu věci nechtějí hnout z místa, máme pocit, že se všechno vleče a nemůžeme s tím hnout. Vázne komunikace a můžeme být jaksi statičtí. Pluto pak představuje vnitřní moc, věci skryté, které se dějí pod povrchem a jdou do hloubky. Na tělesné úrovni představuje Pluto vylučování a také hormonální systém.

Tyto planety, pokud jsou v konjunkci v nás mohou probouzet hlubší úvahy o životě a o jeho smyslu. Také můžeme chtít přijít různým věcem na kloub a zajímáme se o věci tajemné. Mohou se nám v tomto období vracet nutkavé myšlenky, které chtějí vynést na povrch věci, které jsme před sebou zametaly pod koberec. Potřebujeme si v sobě některé věci ujasnit. A i když se s tím třeba trápíme, tak už jen to, že jsme ochotni o tom přemýšlet nebo si popovídat nás očišťuje a odplaví naše nejistoty. Vyneseme svoje stíny na světlo a tím ztratí svoji moc.

Teď, když se Merkur pomalu rozběhne a na své cestě dopředu se zase na krátko setká s Plutem, možná už budeme připraveni tyto věci pojmenovat a najednou můžeme najít odpověď na své otázky. Tento čas se nedá obejít, a i když se proti tomu bouříme a vnitřně bojujeme, tak nakonec jenom přijetí dané skutečnosti nám pomůže najít klid. Život nám přináší určité výzvy a právě čas, který se jakoby zpomalí nám dává možnost na chvílise zastavit a srovnat si v sobě co chceme a kam jdeme.Ve správný čas

Občas je dobré, když nás něco nakopne, abychom si uvědomili, že nám něco nevyhovuje a začali to řešit. Většinou taková situace zraje pomalu, ale pak stačí nějaký silnější impuls, který nám dodá energii a jsme schopni si sjednat pořádek.

Většinou podpora našeho nativního Slunce harmonickým aspektem od tranzitujícího Slunce, Jupitera nebo Marse nám dodá energii a jsme rázem silnější. Pokud máme zrovna harmonicky aspektované Pluto nějakou teplou planetou, podpoří tento tranzit naši vnitřní sílu, díky silnějšímu hormonálnímu sytému. Při podpoře Marse máme tendenci situace řešit razantním způsobem. Dost často konkrétní reakci spustí tranzitující Luna, která oživí dané téma.

Dnes mi například tranzitní Luna v konjunkci nad mým nativním Plutem dodala potřebný impuls, abych se vymezila v situaci, která mi delší dobu nevyhovovala. Slunce v trigonu na Jupitera mi dodalo víc energie a Mars nabíhající do trigonu s Plutem mi dodal potřebnou vnitřní sílu.

Někteří lidé mají v horoskopu aspekty, které naznačují, že se neumí tak bránit a nechávají se zahnat do situace, která jim nevyhovuje, protože nejsou tak tvrdí a nevymezí se okamžitě. Pak je to vnitřně nahlodává a trápí, ale nejsou s tím schopni nic dělat, protože mají třeba strach, že by museli čelit nepříjemné situaci. Nechávají se takzvaně převálcovat silnějšími jedinci. Možná si však neuvědomují, že za to mohou i oni sami, že neřeší situaci včas. Leckdo by se asi divil, jak se domnělý silnější jedinec stáhne, když vidí, že si nemůže dovolit všechno.

Tak je dobré si uvědomit, že je potřeba využít dobu, kdy jsme silnější a snažit se nevyhovující situace vyřešit. Jinak na ně dojde až když nás to dožene, jsme ve stresu a většinou v době, kdy jsme oslabení a nemáme dost sil to ustát.OSTROV NADĚJE

Tento článek o naději, bych ráda věnovala Vám všem, protože každý z nás někdy potřeboval naději, aby byl schopen vidět lepší zítřky. A na prahu Nového roku je pro mnoho lidí pomocná ruka od kohokoliv ten záchranný kruh, který jim dá naději.

Máme v sobě určitě zakódováno, že alespoň malou naději v sobě máme někde schovanou. Někdo je větší optimista nebo má větší sílu a dokáže ten malý ostrov naděje v sobě najít a tam se uchýlit před nepřízní osudu. Tam čerpá energii a víru v lepší zítřky. Dokáže se nakopnout a jít dál. Někdo si potřebuje třeba jen popovídat aby se dokázal na momentální situaci podívat z jiné stránky a najednou jí viděl nadějně. Jinému zase dodá naději cokoliv, co pro něj představuje pevný bod, který mu dá pevný cíl a může k němu směřovat.

Tak i pohled do horoskopu první minuty roku 2022 mi připadá nadějně. Konjunkce planet Venuše, Pluto a Merkur v kozorohu v sextilu na Neptun nám dává dostatek morální síly a víry, že ustojíme situace, které se nám zdají zpočátku složité. Slunce v kozorohu v trigonu s Uranem v býku směruje naši vůli k novým začátkům, které zákonitě musí přijít po odeznění všech zlomových situací díky kvadratuře Saturn Uran, která nás prověřovala v uplynulém období. A to, že jsme schopni zacílit svůj šíp naděje a jít dál k novému cíli, nám naznačuje Luna s Marsem ve střelci v sextilu se Saturnem ve vodnáři.

Možná, že někomu může připadat tento výklad novoročního horoskopu jako silvestrovský vtip, ale pro všechny, kteří mají víru v lepší zítřky, je to Ostrov Naděje, který se právě vynořil nad obzorem.


MOST DO MINULOSTI

 

Také se Vám zdá, že se v poslední době otevírají témata, která byla pěkně uklizena v nevědomí, kam jsme je za strachu ukryli? Zvláště se to týká témat, spojených s rodinou a určitých tabu. V domnění, že bychom jejich rozkrytím ublížili sobě nebo druhým, o nich nemluvíme a raději děláme mrtvého brouka.


Možná tato témata pomáha
ly otevírat konstelace posledních dní. Nejprve šel Merkur v opozici na Neptun, což mohlo přinášet určitá nedorozumění nebo zkreslování informací a pak šel v opozici na Neptun Mars. Vznikl tak pomyslný most mezi nevědomím (Neptun) a nutností s tím něco udělat (Mars). Z fyziologického pohledu se nějaká rána za této konstelace může zanítit, aby se otevřela a mohla se vyléčit. Na psychické úrovni se bolest na duši dá díky jejímu zvědomění zahojit.


Kdysi do mého života vstoupila jako rána z čistého nebe situace, kdy se pomyslně přestřihla komunikace s mojí matkou a nastalo neporozumění. Já musela jít dál sama za sebe. Teď se situace v pozměněné podobě vrátila. Nyní už nejsem ta závislá, ale situace se obrátila. Teprve pohled do mého horoskopu mi objasnil, proč se najednou události, staré 25 let, znovu přihlásily ke slovu. Hezky se schovávaly zašité v koutě, občas naťukly, jestli už jsem připravená je pořešit. Prostě se k tomu musím postavit čelem, nedat se zahnat do kouta a hrát ublíženou jako tehdy. Jen tak se můžu s tou situací vyrovnat a přijmout, že mi tehdy vlastně moc pomohla. Když se nad tím objektivně zamyslím a přestanu se litovat, tak jsem se vlastně tehdy osvobodila a stala se nezávislá.


Když porovnám svůj současný horoskop a horoskop před 25-ti lety, je to rázem jasné. Tehdy mi šel tranzitní Uran s Neptunem přes Descendent, v opozici na mojí Lunu v raku. V progresích stál Saturn na Descendentu a progresivní Neptun stál nad Saturnem. Což mluvou astrologie znamená změnu ve vztahu a určité odloučení nebo odcizení od matky a rodiny (Luna v raku) a ztrátu jistot (Neptun nad Saturnem).
Nyní mi jde tranzitní Pluto přes Descendent v opozici na Lunu. Progresivní Luna stojí přesně nad Saturnem. Čili se ta situace vrátila, v jiné podobě, aby se skrze smutek, vztek, bolest a následné pochopení a odpuštění zregenerovala.

Pokud bych k nastalé situaci přistoupila stejným způsobem jako tehdy, nic by se nevyřešilo, znovu by se všechno vrátilo do starých kolejí a až nastane správný čas, zase by se přihlásila o slovo. Možná, že v jiném životě bychom si ji musely znovu zopakovat :-)

Rovnováha ve vztazích


 

Všimli jste si někdy, jak nás problémy ve vztahu s někým, na kom nám záleží, rozhodí, oslabí a pokud to trvá dlouho, tak s tím nějakým způsobem začneme bojovat? Jedna z možností je aktivně něco dělat, abychom to vyřešili. Druhá je pasivní přístup, kdy bojujeme vnitřně. Držíme v sobě vztek, strach, smutek, obviňujeme se atd. Pokud situaci řešíme aktivně, nedržíme v sobě tuto negativní energii. Pokud si jí uzavřeme v sobě, může se projevit třeba jako psychosomatické problémy, či ztráta energie.


Zkusme si přiblížit jak energie ve vztazích fungují. Představme si, že na jednu misku vah vložíme závaží a ručička se vychýlí na stranu. Abychom to srovnali, musíme tedy přiložit závaží i na pravou stranu a tak dále. Dva lidé, kteří jsou v nějakém vztahu, ať už jsou to partneři, rodič-dítě, spolupracovníci atd. tvoří pár. Pokud jsou vztahy harmonické, síla, kterou každý přidává na misku vah je stejná a není potřeba velké úsilí pro udržení vyrovnaného vztahu. Nebo jeden je ochotný na chvíli dotovat druhého, když je přechodně slabší. Horší je, když to tak není a jeden z partnerů musí dlouhodobě druhého dotovat. To ho zákonitě oslabuje. Časem se cítí ve vztahu vyčerpaný. Když vezmeme vztah mezi rodiči a dětmi, tak malé děti berou své rodiče jako silnější, kteří jim energii dodávají. A protože děti většinou ctí své rodiče, tak je chtějí na oplátku ve stáří podpořit a dotují je svojí energií aby byl vztah vyvážený. Časem však může dojít k vyčerpání a děti se začnou podvědomě bránit a vztah se naruší. Zvláště je to v případě, kdy je rodič slabý a aby získal energii, podvědomě své děti manipuluje. Cesta k harmonii není jednoduchá. Asi jen zdravá sebeobrana a včasné řešení situace může pomoci.


V astrologii jsou vztahy (ale i ledviny) představovány Venuší, znamením vah a 7. domem, který stojí proti Ascendentu (opozice ty a já). Dobře postavená a silná Venuše přináší harmonické vztahy. Zrovna tak o tom napovídá i 7. dům a planety v něm. Pokud je Venuše narušená, můžeme mít tendenci vztahy buď opouštět anebo je zase příliš držet. Poměr obsazeného znamení vah nebo berana také. Buď do všeho jdeme po hlavě anebo zase příliš zvažujeme. To se projevuje i v podobě funkce vylučování moči, kdy buď „běháme“ často nebo naopak zadržujeme.


Jeden z párových orgánů, které máme v těle, jsou ledviny. Slouží k filtraci krve, čímž se odstraňují škodlivé produkty metabolismu (převážně močovinu), které jsou odváděny jako moč z těla. A ačkoliv tomu nikdo nepřikládá takový význam, je hospodaření s vodou v těle důležitý proces. Pokud bychom vydávali víc, než je potřeba, docházelo by k vyčerpávání organismu a ztrátám. Pokud bychom vodu zadržovali, docházelo by k většímu tlaku v těle.

Když si představíme, že vyvineme menší tlak, věci nedržíme a tím je ztrácíme. Když naopak chceme něco držet silou, musíme pro to vyvinout větší tlak. Ani jeden stav není dobrý. Optimální je rovnováha, kdy je poměr sil stejný.


Pokud si uvědomujeme, že máme predispozice k nějakému jednání ve vztazích, ať už je to dominance, manipulace, lpění nebo naopak opouštění vztahů, je ideální zkusit přemýšlet proč to tak je. Myslíme si, že to děláme z lásky a že na vině je ten druhý, ale dost často je za tím strach ze samoty, závislost, sobeckost nebo prostě nepochopení druhého. Zkusme vidět toho druhého jeho optikou a nepromítat na něho svůj pohled světa. Pak za podpory některých posilujících tranzitů jsme schopni změnit své chování. Rázem se vztah stane vyrovnanější, protože jeden druhého nemusí pořád dotovat.

UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ

Baví mě pozorovat, jak se projevují různé aspekty mezi planetami, třeba na počasí. Tam si lze názorně představit, jak se energie mění například vlivem Luny, která má nejvyšší rychlost. Pohybuje se cca 12,5 stupně ve zvěrokruhu za den. Svojí gravitační silou ovlivňuje pohyby vody ve všech skupenstvích. Podle toho, jakým znamením momentálně prochází a s jakými planetami je v aspektu, můžeme očekávat i změny počasí. Například dnes, 3. srpna Luna prochází vzdušným znamením blíženců, čili ovlivňuje pohyb vody v podobě páry v mracích. Luna dnes tvoří sextil se Sluncem a Merkurem ve lvu a trigon se Saturnem ve vodnáři. Slunce s Merkurem stojí v opozici k Saturnu a v kvadratuře k Uranu. Tvoří takzvanou T kvadraturu. Stagnační energie této kvadratury nedovoluje volné proudění teplého a studeného vzduchu, aby se mohl promíchat a vyrovnaly se se tak teploty. Tím vzniká napětí, ve vzduchu jsou oddělené proudy studeného a teplého vzduchu.
Díky aspektu Luny, která rozhýbe tyto masy vzduchu, se uvolní napětí v podobě deště a bouřky. K večeru Luna zapadá před Sluncem a táhne oblohu dolů. Proto je předpoklad, že k večeru bude pršet a uvolní se tak toto napětí.

Tak jako se dnes v počasí projevila energie Luny, tak i v našich horoskopech mohou být aspekty, jejichž energie potřebuje uvolnit. Někdo má například v horoskopu Mars v kvadratuře na Lunu. Mohl by díky tomuto aspektu pociťovat při některých vypjatých situacích emocionální napětí, které neumí vyjádřit a hromadí tak v sobě vztek. Je to proto, že emoce (Luna) neumí přeměnit v čin (Mars). Pak přijde situace, že tranzitující Luna přechází přes nativní Mars nebo Lunu a náhle se energie uvolní, většinou emocionálním výbuchem. Pokud víme, že máme takový aspekt, je ideální svoje emoce v sobě nehromadit a snažit se je vyjádřit. Například říci svůj názor, když se nám něco nelíbí nebo si jít zaběhat, psát si deník a tak podobně. Pokud máme komu, pomůže nám svěřit se a tzv. se vypovídat. Hlavní je svoje emoce uvolnit a nedržet je v sobě, protože se mohou somatizovat.

Ideální je, pokud je takový napěťový aspekt provázaný třeba sextilem nebo trigonem na jinou planetu. Třeba Merkur, který představuje pohyb by nám pomohl uvolnit napětí pohybem, mluvením, vědomým dýcháním atd. Skrze Saturn bychom se zklidnili třeba prací.
Dobré je vědět, proč některé situace opakujeme podle stejného scénáře. Pak jsme schopni se zamyslet, jestli by nešlo zkusit dělat něco jinak a o tom to přeci je.

Důležité začátky


Chtěla bych Vám na stavbě Národního divadla přiblížit, jak jsou důležité konstelace v době započetí nějaké věci nebo události.

Všechno má svůj začátek a od něj se odvíjí další pokračování započaté věci. Jak důležité jsou tyto okamžiky si většinu uvědomíme až zpětným ohledem na události, které pak následovaly. Důležitou kapitolou jsou stavby, které musí vydržet mnohdy i staletí. Proto se v minulosti začátek žádné důležité stavby neobešel bez horoskopu.

Dne 16.května 1868 byly položeny základní kameny (bylo jich víc) na stavbu Národního divadla. Tento den tak tvoří Nativní horoskop Národního divadla. Zdá se, že na stanovení tohoto významného dne se astrolog nepodílel, protože Slunce s Merkurem byly v konjunkci s ničivou stálicí Algol a nabíhaly do opozice na Saturn. Tyto konstelace mohly způsobovat destrukci stavby a také mohly zpožďovat výstavbu. Naštěstí Luna ve znamení ryb, byla příznivě aspektovaná Plutem v býku (v té době ještě nebyl objeven) a Venuší s Uranem v raku. Luna, která představuje v mundální astrologii lid. Propojením s Venuší a Uranem v raku určitým způsobem manifestovala touhu lidí po objevování nových směrů kultury a určité uvolnění. Svým zapojením do občanských sdružení chtěli prosazovat své zájmy ve státě, což odpovídá tématům národního obrození. Pluto s Lunou v sextilu představují plodné tvůrčí a umělecké síly, využité při výstavbě divadla. Dále je v horoskopu silné zastoupení planet v ohnivém znamení berana. Tyto planety jsou však trochu oslabeny a jejich ohnivé energie se tak nemohou naplno projevit. Možná to naznačuje, že by mohl být v budoucnu problém s požárem střechy (beran představuje hlavu). V beranu stojí Jupiter v konjunkci s Chíronem ( zranitelné místo) a Mars je volnou konjunkci od Neptuna oslabený (voda dusí jeho oheň).

Střecha byla stavěna v roce 1877. V tomto roce se sešlo poměrně hodně pomalých tranzitů, které aspektovaly nativní planety v horoskopu Národního divadla. Tranzitní Pluto přecházel nad nativním Sluncem a Uran tvořil kvadraturu na toto Slunce. Tyto tranzity naznačovaly do budoucna, že střecha bude muset být rekonstruována po nějaké náhlé události. Dokresluje to i zatmění Luny v přesné poloze nativního sestupného Lunárního uzlu, které nastalo 23. srpna 1877. Toto zatmění tvořilo kvadratury na Saturn a Slunce. Vytvořil se tak velký kříž. Při zatmění nad Uzly došlo k „vypálení bodů“ na ekliptice, které byly při tranzitu pomalou planetou aktivovány, což představoval Pluto, který v době požáru stál na 29:16 býka a tvořil kvadraturu na Lunární uzly. Mars, který představuje oheň, byl na podzim tohoto roku retrográdní a dlouhodobě byl v konjunkci se Saturnem a společně procházely nad nativní Lunou v rybách. Světla (Slunce s Lunou), které představují životnost stavby, tak byla v tu dobu silně oslabená a pro střechu byly vyhlídky nevalné.

Divadlo bylo slavnostně otevřeno 11.června 1881. Tento významný den tak tvořil další začátek a nový horoskop divadla. V tomto horoskopu nabíhala Luna do opozice se Sluncem v ose tranzitních Lunárních uzlů. Hned následující den po otevření nastalo zatmění Luny, což předznamenávalo neblahé události, které následovaly při dodělávkách.

Divadlo bylo otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa, ale potřebovalo dodělávky. V jejich průběhu propukl 12. srpna 1881 požár, který zničil střechu, jeviště a hlediště. Když se podíváme na tranzitní horoskop pro tento den, vidíme, že tranzitní Mars (oheň) a Pluto jsou ve volné opozici se Saturnem (destrukce stavby) a Pluto navíc zaktivoval kvadraturami osu nativních Lunárních uzlů. Jupiter s Chíronem tranzitovaly nad Sluncem a nad Algolem a nabíhaly rovněž do opozice se Saturnem (při negativních aspektech Mars - Saturn nebo Jupiter - Saturn často dochází k požárům). Luna v podvečerních hodinách (18:37), kdy byl zjištěn požár, vstoupila do znamení berana. To vše ukazovalo na oslabení a na destrukci v oblasti slabých míst v horoskopu. V sekundárních direkcích Sestupný uzel přecházel přes Lunu. V tranzitu Vzestupný uzel tvořil kvadraturu k nativní Luně a v primárních direkcích namísto vzestupného uzlu tvořil kvadraturu k Luně Saturn. Poškození Luny odpovídalo i velkému celonárodnímu smutku. Po smutku se však zvedla obrovská vlna solidarity a na sbírkách se sešlo velké množství peněz na opravu divadla. Národní semknutí a víru lidu vidíme v dlouhodobém tranzitu Neptuna v sextilu na Lunu.

Znovuobnovené Národní divadlo bylo nově otevřeno 18. listopadu 1883. Tento nový horoskop odráží sepětí lidu (Luna) a vládnoucích špiček (Slunce) na znovuobnovení divadla jako kulturního symbolu národa. Luna zde stojí ve svém znamení raka a tvoří trigon na Slunce s Merkurem ve štíru. Napadá mě metafora jako bájný fénix (štír) povstal z popela. I další planety tvoří příznivé aspekty. Jupiter je v sextilu se Saturnem, což dává stavbě dlouhou životnost a pevnost. Mars s Jupiterem ve lvu v trigonu s Venuší ve střelci symbolizují dramatické umění na vysoké úrovni.

Tranzity pro tento den v horoskopu položení základního kamene jsou velmi příznivé. Jupiter tvoří trigon na Jupiter a také na Saturn. To jsou pro životnost stavby jedny z nejlepších aspektů. Uran tvořil trigon na Slunce s Merkurem jako symbol nového začátku a Vzestupný uzel je v sextilu na Vzestupný uzel – posun dopředu. Mars v kvadratuře na Pluto ukazuje na to, že při rekonstrukci byly nutné hluboké zásahy do původní stavby a v budoucnu možná ještě nějaká rekonstrukce bude potřeba. Slunce s rozdílem jednoho stupně je v opozici na Slunce v nativitě, což naznačuje, že nová stavba vychází z principu staré, ale je zde dbán větší důraz na bezpečnost stavby (štír obrana).

Možná bereme okamžiky začátků důležitých věcí na lehkou váhu a neuvědomujeme si, že jsou pro další vývoj událostí tak důležité. Vždyť v počátku je vždy obsažen i následek.
             

                          V mém nitru věčná dualita
                          stín se světlem se prolíná

                          Ženská a mužská polarita
                          je v nitru všech ukryta

                         V den kdy dojdu pochopení
                         už není nic pro odsouzení

NOV, cesta k sobě

Dnes ráno, chvíli po půl páté, vyšel měsíc (Luna) nad východním obzorem a v pět se vyhouplo i Slunce, společně s Merkurem. Dnes ve12:39 nastane NOV. Energie Slunce a Luny se za novu mísí a smazává se polarita Jin a Jang. Retrográdní Merkur se dnes přizpůsobil jejich vlivu a tak i naše myšlení je takové rozjímavé, zaměřené na nitro. Čas se na chvíli zpomalil. Najednou není kam spěchat, protože aktivní energie Slunce je mírně potlačena a naopak se víc projevují lunární síly. Zvláště dnes, kdy bude Luna přecházet přes Slunce a na čas ho zastíní, je to markantní. V našich zeměpisných šířkách to nebude tak viditelné, ale přesto působivé. Kdo má možnost být trochu v klidu a na chvíli se zastavit, může pozorovat ten zvláštní klid. Někdo hodně senzitivní, může dnešní energie pociťovat zvláště silně. Ale není to o tom, podléhat hláškám o zatmění a zbytečným obavám. Možná je tu jistá nesoustředěnost díky kvadratuře Neptuna a tak je potřeba být opatrnější za volantem nebo při práci. Ideální by byla meditace a naladění na kosmické vlivy.

Lidé, kteří se narodí za novu, jsou silně naladěni na své nitro. Muži jsou empatičtější a emocionálnější, protože víc vnímají ženskou energii Luny. Ženy mohou být trochu dominantnější, protože jejich ženská energie je současně ovlivněna i mužskou energií Slunce. Děti, narozené za novu jsou citlivější a vnímavější. Zvláště malí kluci si svoje dětství užijí o trochu déle. Snažme se proto pochopit, že pokud se tyto děti uzavřou v emocích, nemohou tuto energii jen tak uvolnit. Potřebují nějaký jiný, silnější impuls, aby se tak říkajíc přeladily. Všimla jsem si, že hodně vrcholových sportovců nebo herců je narozeno za novu. Asi se na sebe dokáží vnitřně naladit a využít svoji ženskou i mužskou stránku, což většina lidí neumí. Je to ale jen moje teorie :-)

Dnešní den je o ukončení a dozrání všeho, co klíčilo v podvědomí. Jako semínko, které má svůj čas, ve kterém vyklíčí a nastartuje novou etapu bytí. Pokusme se přijmout věci, se kterými nemůžeme nic dělat, tak jak jsou. Nastal čas dozrát a od-pustit všechno, co jsme drželi a báli se tak pustit do života novou energii. Najednou z nás spadne napětí a po novu nastane čas na nový začátek.

10.6.2021

OPTIMÁLNÍ TERMÍN PRO OČKOVÁNÍ

V současné době je často skloňovaný termín očkování. Nechci se zabývat otázkou pro či proti. Dnes se chci zabývat otázkou, jaký si zvolit termín pro očkování s pomocí astrologie, abychom eliminovali nežádoucí reakce organismu na minimum.

Přemýšlím o tom, jak si představit působení nějaké látky v našem těle. Napadlo mě srovnání s alkoholem, u kterého hned poznáme jak rychle na nás působí nebo jaké má na nás účinky. Představme si, že si vyrazíme na večírek a dáme si jednu nebo dvě sklenky vína. Někdy jeho účinky skoro necítíme a jindy jsme po jedné skleničce lehce omámení. Někdy se smějeme a jindy se chceme pohádat. Druhý den nás může bolet hlava anebo necítíme vůbec nic.
Bylo by docela zajímavé porovnat naše reakce, při různém postavení tranzitního Marse, Merkura nebo Luny. Byli bychom asi překvapení při zjištění, že třeba Luna, procházející nad nativním Neptunem, nás uvede rychle do omámení. Naopak Mars nad Uranem nás zrychlí a můžeme až příliš riskovat atd. :-).

Jak tedy vytipovat vhodný termín pro očkování v horoskopu? Předně bychom měli vycházet z toho, že očkovací látka by se měla roznést v těle pomalu, aby nedošlo k nepředvídatelným reakcím organismu a nebyl to pro něj šok. Což znamená, že bychom se měli vyhnout dnům, když osobní planety přechází konjunkcí nad nativní planetou a zvýrazní tak její energie. Rovněž tranzitující planety přes náš Ascendent nebo v oblasti hlavy zvýrazní jejich působení.


Při stanovení termínu očkování malých dětí
je potřeba brát v potaz, že jejich tělíčko obsahuje

víc vody a tudíž jsou mnohem citlivější a zranitelnější.

- proto by dítě v době očkování mělo být zdravé

- mělo by být psychicky v pohodě

- u velmi malých dětí je potřeba být zvlášť opatrní, pokud mají v nativním horoskopu přesnou
nebo separační konjunkci, kvadraturu nebo opozici Neptun – Merkur nebo Pluto – Merkur

Vliv tranzitní planety:
Slunce - svojí energií zvýrazní energii nativní planety a má vliv i na planety, které jsou s ní v
              nativitě v aspektu

Luna   - zavodňuje a zcitlivuje místo, kde prochází
           - je lepší, když prochází spodními domy, protože nahoře víc zavodňuje hlavu
           - neměla by přecházet přes Ascendent, kdy jsme citlivější

Merkur - urychlí roznos látky v těle

Mars    - aktivizuje energii nativní planety,
neměl by proto přecházet přes Slunce, Lunu, Merkur,
              Mars, Jupiter, Uran, Neptun, Pluto

            - neměl by přecházet přes Ascendent,
mohli bychom mít nepřiměřenou reakci organizmu

Samozřejmě, že každý člověk reaguje jinak a někdy ani nejlépe vytipovaný termín nepomůže. Když má někdo tendenci se vším bojovat, nemůže se divit, že může reagovat na očkování bolestí nebo nepřiměřenou reakcí. Pokud zase má někdo ze všeho strach, může si přivodit psychosomatické příznaky bolesti nebo nemoci. Já zastávám názor, že prevence není nikdy na škodu, lépe je se poučit a minimalizovat dopady, než strkat hlavu do písku a čekat, že to "nějak dopadne" :-)   

Panika, útok, útěk, strnutí

      V poslední době se zamýšlím nad příčinami, které spouští panické ataky nebo úzkosti a nad možností jak je zpracovat nebo jim předejít. Lidé, které tato situace postihne, ji v tom okamžiku vnímají jako život ohrožující a nebezpečnou. Nevědí, jak si s ní poradit, ani co ji způsobuje. V dnešní době se velmi často na první místo klade rozum a opomíjejí se vnitřní pocity a emoce, které v podstatě řídí náš mozek.

     Představme si jak se cítíme, když máme z něčeho strach, cítíme se v ohrožení, máme strach o své blízké nebo nás někdo hodně naštve. Tyto vnitřní procesy vyšlou signál do mozku, že jsme v ohrožení a mozek spustí zvýšenou tvorbu hormonů nadledvinek pro boj o přežití, který máme zakódovaný historicky. V tu chvíli se nám sevře žaludek, srdce nám začne rychle být, potí se nám ruce a nejsme schopni logicky myslet. Každý z nás je jiný, má jiné schopnosti a možnosti vyrovnat se s touto situací. Někdo začne aktivně bojovat a něco se situací dělat, někdo uteče a někdo ustrne, neschopen tuto situaci řešit. Každá aktivita ať už útok nebo útěk je lepší než strnutí, protože aktivitou svaly nadbytek hormonů zpracují a tělo se s touto situací dokáže vyrovnat. Pokud ustrneme a neděláme nic, tak množství hormonů zaplaví tělo a nejsme schopni se z této situace vymanit. Pak může docházet k výše uvedeným pocitům úzkosti, bušení srdce, pocení, třesu atd.. Když už víme, jak to funguje, tak je důležité, naučit se předcházet těmto situacím anebo je aktivně použít ve chvíli stresu.

      Musíme se naučit reagovat v této situacích, abychom ji byli schopni zvládnout a překonali strnutí a stres. Je proto nutné učit se práci s dechem a když cítíme, že nás zaplavuje stres a pocit úzkosti, začít dýchat do břicha, kdy je nádech kratší než výdech. V tu chvíli se soustředíme na jiný podnět, tělo přestane vysílat do mozku poplašné signály a situaci dostaneme pod kontrolu. 

      Z pohledu astrologie se mohou s pocitem úzkosti setkávat lidé, kteří mají silného Marse, který představuje krevní oběh a boj s nepřítelem. Může to být Mars v beranu, na MC na ascendentu a nebo i Mars ve štíru. Současně bývá v horoskopu protipólem silného Marse naopak oslabení, což může představovat například zablokované Slunce v raku, rybách ve vahách nebo v aspektu se Saturnem či Plutem. K tomu se může přidat ještě konjunkce Pluto s Lunou, kdy hlavně v ženském horoskopu nebo u malých dětí, může zaplavovat tělo hormony a vyvolávat strach a stres. Zrovna tak Slunce ve 4. nebo 12 domě si tolik netroufá. Tito lidé jsou ohleduplnější a nejsou to takoví bojovníci, proto nedokážou aktivní energii Marsu vyjádřit a zpracovat zvýšené množství testosteronu v těle. Tyto ataky se mohou projevit jenom občas, například při tranzitu Pluta nad Marsem, který hormonálně ještě zvýší agresivní energii . Pro to, abychom se naučili využívat tuto aktivní marsovskou energii, je potřeba sportovat, abychom ji tzv. "vybili" a cítili se i silnější, ale vždy musí následovat i odpočinek a dostatečný spánek.

      Co poradit klientům, kteří zažívají pocity strachu, úzkosti nebo paniky a chtějí na sobě pracovat? Jak nabýt zpět ztracenou rovnováhu vlastními silami? Kromě výše popsaných metod, mě také velmi inspirovala kniha, kterou napsal psychiatr David Servan-Schreiber “Uzdravení bez léků”. Popisuje zde metodu, která spojuje naše srdce s mozkem a jejím praktikováním se na sebe dokážeme ve chvílích stresu napojit, aktivovat parasympatický systém a emoce brzdit. Málokdo z nás si uvědomuje, že v běžném životě v podstatě nevnímáme svoje srdce a pocity. Většinou se snažíme ovládat situace mozkem. Ale pokud si uvědomíme, že v podstatě mozek reaguje na to, jaké signály vysílá naše srdce a naše střeva, tak nám je rázem jasné, že bez propojení se neobejdeme. Pokusme se ztišit, napojit na své srdce a cítit v něm lásku a pocit bezpečí. Náhle si uvědomíme, že se usmíváme, protože i mozek se cítí  v bezpečí a nevysílá bláznivé signály na zvýšenou tvorbu hormonů.

Zkusme se takto napojit pár minut denně abychom se cítili šťastnější a měli se rádi.
Emoce

Srdce nám buší na poplach
snad něco tuší, či má strach
dlaně se potí úzkostí
jazyk se lepí, co teď s tím?

Zhluboka dýchám do břicha
paniku přeci vydýchám
náhle se v hlavě rozjasní
byl to jen poplach emoční

Své srdce láskou zaplavím
klid v duši zvláštní pocítím
snad kouzlo přišlo potají
láskou i ledy roztají

Vlastní hranice 

      V současné době na nás ze všech stran „útočí“ katastrofické předpovědi a média se předhánějí kdo uloví větší senzaci v podobě negativních událostí. Ten kdo má takzvaně „volnější hranice“ proti vlivům vnějšího prostředí, se tím nechává zastrašit, aniž by si ověřil jestli se tyto informace zakládají na pravdě. Je trochu bezmocný proti „vnějšímu nepříteli“, který ho může napadnout ať už je to v podobě strachu z neznámého nepřítele, člověka, nebo z nemoci. Neumí dát těmto vlivům stopku a nechá se ničit, protože se neumí ohradit a nastavit si vlastní hranice.
Když se díváme na chování zvířat, tak si také vymezí vlastní teritorium. V přírodě tyto zákony platí i pro lidi. Jeden cestovatel píše, že v divočině si také „označkuje“ území kolem stanu a zdá se, že to pomáhá, protože ho ještě nic nesežralo :-).

      Proto mě připadá důležité mít „vymezené hranice“ a hlídat si, co přijímám za informace,
koho nebo co si připustím k tělu. Neznamená to uzavírat se před všemi a vším, ale udělat si určitý přehled a podle toho se zařídit. 

      Z hlediska astrologie představuje náš pevný postoj a naše hranice planeta Saturn (kostra). Zablokovaný Saturn oslabuje náš postoj a „ohýbáme záda“ před silnějšími a pokud s nimi bojujeme, tak za cenu oslabení vlastních sil. Pokud se hýbeme a cvičíme, jíme stravu bohatou na minerály, naše kostra se posiluje a nepodléhá tolik oslabujícím vlivům. Planeta Neptun představuje (lymfatický systém), který má za úkol zachytávat možné hrozby, které nám vniknou do těla (viry, bakterie, škodlivé látky) a z těla tyto zplodiny a škodlivé látky potom odvádí. Pokud je Neptun blokovaný, například tranzitujícím Saturnem, Uranem nebo Plutem, či sám blokuje například Slunce nebo Lunu, může dochází ke zpomalení lymfatického systému a horšímu čištění těla. To je potom jakoby „přiotrávenéškodlivými látkami a do buněk se nedostávají výživné látky a kyslík. Pak vše probíhá v těle pomaleji, jsme pasivnější, jakoby omámení a naše vnější hranice jsou povolené, protože obranný systém nefunguje dobře. Nemůžeme se tedy divit, že pak podléháme strachu, agresivním jedincům, závislostem nebo nemoci.

      Pokud me, že máme tato témata v nativitě nebo jsme právě pod vlivem tranzitů, které blokují lymfatický systém nebo nás oslabují, je dobře rozpohybovat lymfatický systém a krevní oběh, čistit lymfu bylinkami nebo homeopatiky, chodit na masáže, plavat, vypotit se v sauně, okysličit se procházkami v přírodě a cvičením. V životě si také posilujeme svoje meze, když se naučíme říkat NE třeba lidem, kteří zneužívají naší ochotu, neposloucháme zprávy, které nás zahlcují pořád dokola omílanými věcmi, dodržujeme určitý režim atdPředstavme si jak je nám dobře a nadechneme se, když procházkou v přírodě nebo cvičením okysličíme tělo a odplavíme stres. Když si doma uklidíme a vyvětráme hned máme jinou náladu. Tak i naše tělo potřebuje "vyvětrat". 

      Všechno má svůj začátek a konec. Tak i současná situace nebo oslabují tranzit jednou skončí a vyjdeme jako vítězové, pokud posílíme vlastní hranice.


Vlastní hranice

Hranice to není pevná zeď
je to jen pomyslná čára
to energie těla právě teď
mou bezpečnost ovládá

Je to i víra ve své síly
co pomáhají pevně stát
ve středu těla ukotvený
nedám se nikým ovládat

Bod zlomu

      Také jste si v praxi vyzkoušeli, že něco, co nemá pevné základy, neobstojí určitou zátěž a při větším tlaku se zlomí nebo se rozpadne na malé kousky? Jako když stavíme dům a do základů nedáme dost cementu nebo držíme silou vůle určitý postoj a nemáme pevnou kostru. Pak stačí mráz a praskne nám zeď, zlomí se nám kost když překročíme hranice její pevnosti nebo nám krachne podnikání, když nestojí na pevných základech.

      Již dlouho spějí do přesné kvadratury Saturn ve vodnáři a Uran v býku. Uran v býku může přinášet nový směr ve financování, změnu postoje k hmotnému majetku nebo vkládání financí do nehmotného majetku za účelem získat větší prostor a svobodu. Saturn ve vodnáři je v povýšení (druhý vládce) a ačkoliv se to nezdá, svoboda, která je pro vodnáře tak důležitá, by bez pevných hranic a nadhledu nemohla existovat, protože by vznikl chaos. Snad si tím odstupem a nastavováním hranic vodnáři chrání vnitřní svobodu myšlení, bez které by nemohly vzniknout nové myšlenky. Pokud by tyto nové ideje (Uran), neměly pevnou strukturu (Saturn) aby se daly realizovat, při první zátěžové zkoušce by se rozpadly v prach.

      Tak se tedy zdá, že Saturn ve vodnáři v kvadratuře na Uran v býku jsou síly, které chtějí prověřit, jaké základy mají vzdušné zámky co si někdo vysnil nebo nám někdo nasliboval, jestli se nové investice dlouhodobě zúročí, jestli virtuální (půjčené) peníze, utracené za získanou svobodu, nám tu svobodu přinesly anebo jsme se stali otrokem majetku, který budeme ještě 30 let splácet. To všechno tyto konstelace v průběhu roku ještě prověří, když se budou opakovaně potkávat v tomto aspektu.

      Tak jako všechno má své důvody a tak tento „zlomový“ rok je jen prubířským kamenem pevnosti naší vnitřní svobody, kterou neprodáme za vzdušné zámky, postavené na tekutém písku.Vhledem ke svobodě

Ve zlomku vteřiny
dělí se všechno na pořád
napravo nalevo
kde zůstal pevný řád?

Nahoru dolu
raději zůstaň ve středu
je to směr vhledu
co dá ti vnitřní svobodu

Zastavení se Saturnem

      Možná mě toto téma napadlo z důvodu, že již podruhé v tomto roce tranzitní Saturn přechází nad Merkurem v mém nativním horoskopu, který stojí na 29,6 st. kozoroha. Od března do června nad ním stál v rozmezí 1 stupně 4 měsíce        a nyní se opět blíží do přesného aspektu. Již předem jsem byla zvědavá, jak se bude projevovat jeho působení, které je popisované v literatuře jako omezení, plánování, zpomalení, soustředění atd. Merkur jako planeta mládí, pohybu, komunikace a myšlení by vlivem Saturna měl tedy dost trpět samotou nebo zpomalením.
      Začátkem března, když
Saturn přecházel a později stál nad nativním Merkurem, nastala omezení, spojená s Covid 19. Možná je to i tím, že Saturn současně tvoří i přesný trigon na nativní Jupiter, ale tak nějak jsem si uvědomovala, že jsou ta omezení potřebná a příliš mě to nestresovalo. V té době jsme také řešili rozdělení pracovních povinností, spojených s péčí o starou babičku (Saturn představuje i staré lidi) a tak jsem s mým Merkurem pod vládou Saturna (v tranzitu i v nativitě) vytvořila tabulku co, kdy, kdo bude dělat. Přijetím a naplánováním těchto povinností se rázem všichni uklidnili a každý jel podle plánu. Nyní, kdy se znovu vrací nad Merkur mám trochu běhání s babičkou po doktorech, ale beru to jako součást života a díky tomu mě to tolik neomezuje. Zrovna tak jsem se v rámci Lockdownu zase začala víc věnovat studiu jak lékařské astrologie tak starých astrologických knihWilliam Lilly“ a připomněla si, kolik se toho ještě můžu naučit od astrologických autorit.
Tak jsem nějak pochopila, že ta omezení díky
tranzitu Saturna nejsou někdy až tak na škodu, spíš záleží jak se k nim stavíme.

Saturn

Saturn, ten stařec vyhublý
má pro nás možná málo dní
však jejich čas se natahuje
ručičky času zastavuje

Tak využijme zpomalení
dojdeme klidu v běhu dní
dost času k práci i učení
s blízkými advent poklidný

 

Kvalita času

      Každý den, hodina, minuta, vteřina je neopakovatelný okamžik, který má určitou kvalitu danou postavením planet. Tento okamžik se zapíše do horoskopů právě narozených dětí. Od této chvíle se jako ručičky na hodinách posouvají tranzitující planety horoskopem narození a aktivují události, které jsme si předsevzali splnit v tomto životě. Každý žije svůj neopakovatelný příběh a málokdo si uvědomuje, že všechno, co se mu přihodí, s kým se setká jsou příležitosti k naplnění těchto našich předsevzetí. Zdánlivě bolestné události jsou často klíčem k nastartování nové etapy života. Většinou se trápíme v domnění, že máme těžký osud a nezasloužíme si ho. Pokud nezahořkneme nebo neustrneme v sebelítosti a jdeme dál, s odstupem času zjistíme, že jsme se posunuli a objevili v sobě novou dimenzi poznání, která nás obohatila a rozšířila naše obzory.

      V horoskopu jsou často v těchto obdobích aktivovány osobní planety, významné body nebo osy horoskopu některou z transplanet (Uran, Neptun, Pluto). Protože je jejich oběžná doba velmi pomalá, působí v určitém bodě nebo na nativní planetu několik let. Za tu dobu se nám většinou přihodí významné události a ty nás pomalu formují a přetvářejí. Uranské změny většinou vtrhnou náhle a nečekaně, Neptunské působení je pomalé a jakoby rozrušující, Plutonské změny většinou bolestivým způsobem převrátí náš život abychom byli nuceni ho poskládat na jiné, vyšší úrovni.

      Kvalita času, daná v konkrétním okamžikupostavením planet na obloze, se synchronně promítá na všech úrovních a zasahuje každého, který ji přijímá podle svého nastavení. Někoho nakopne a jiný se hroutí, ale všechno má svůj smysl a řád. Pokud jsme schopni uvědomit si tuto synchronicitu, přijímáme snáze věci a události, které vstupují do našeho života, protože jsou přece tím klíčem...


Klíč

Klíčem jen otočíš
vstupuješ dál
snad se čas zastavil
či se jen zdál

Máš bázeň vykročit
jsi na to sám
pak se zkus otočit
jsi o krok dálPsychospirituální krizí k transformaci vědomí

      Nedávno jsem se začetla do knihy Stanislava Grofa „Psychologie budoucnosti“, která se mimo jiné zaobírá psychospirituální krizí vědomí. Tuto tématiku probuzení energie kundaliní, objasňuje i kniha „Energie transformace “od psycholožky Bonnie Greenwellové. Jedná se o stavy, které mohou doprovázet transformaci vědomí. V tom případě můžeme zažívat různé duchovními zážitky, vize, změny vědomí, vnímání silné energie v těle, změny nálad, extatické pohyby, třesy, bušením srdce, návaly tepla, úzkosti, fobie, prožívat nemoc atd.

      Tím, že procházíme určitou „očistou“ těla i mysli a někdy velmi bolestivou, jsme doslova nuceni zabývat se sami sebou. V tomto období můžeme zásadním způsobem změnit život a dál jít novou cestou. Pokud víme, že to je v podstatě léčivý proces, jsme schopni ho přijmout a překonat obtíže s ním spojené. Někdy se jedná o samovolný proces, ale jindy může být vyvolaný duchovními praktikami, speciálním fyzickým nebo dechovým cvičením, náhlou zásadní životní situací, dlouhodobým stresem, ztrátou blízké osoby, porodem, vrcholnými sportovními výkony, používáním drog, alkoholu, atd.. Pokud nemáme potřebné informace, mohou v nás tyto stavy vyvolávat obavy a strachy o své fyzické nebo psychické zdraví. Pokud tento proces dokážeme zvládnout sami nebo s odborným vedením psychoterapeuta či duchovního průvodce, většinou se naše prožívání života změní k lepšímu. Po odeznění tohoto období jsme otevřenější, veselejší, máme pochopení pro sebe i pro své okolí a rovněž můžeme vnímat posun v duchovním vnímání.

      Ne každý má sílu na sobě pracovat a pokusit se v tomto období posílit jak fyzicky tak psychicky aby ho překonal vlastními silami. Proto je velmi dobře, když najde pomoc v rodině, u přátel nebo se obrátí na odbornou pomoc na těchto adresách:


www.diabasis.cz
www.holos.cz

      Pokud jsme schopni na sobě pracovat tak je ideální naučit se vnímat sám sebe, například prostřednictvím dechu nebo cvičením posilovat střed, spojit se se zemí ať už prací na zahradě nebo pomocí cviků na uzemnění. Hlubokým pomalým dýcháním, kdy výdech je delší než nádech se uvolníme a soustředíme se na sebe. Přestaneme se potom bát, že situaci nezvládneme. Rovněž je dobré zvolnit, chodit do přírody, věnovat se koníčkům, hudbě, výtvarnému umění. Vírou, že vše se děje pro mé dobro a jednou to skončí, najdeme v sobě sílu odolat nepříjemným atakům a strachům. Důležité je neuzavírat se v sobě, ale podělit se o své zážitky s rodinou, přáteli, či s někým, kdo tuto zkušenost již prožil nebo se obrátit na odbornou pomoc.

      Z astrologického pohledu se většinou jedná o období, kdy jsou zvýrazněny tranzity Pluta (transformace) na osobní planety nebo na osy horoskopu, zvláště jeho přechod přes ascendent. V tu dobu můžeme prožívat sled zásadních událostí v životě, které nám změní pohled na svět.
Při tranzitu (kvadratuře, opozici nebo konjunkci) Neptuna na Lunu, zvláště když je aspekt Luny s Neptunem i v natálním horoskopu, můžeme mít změněné vnímání skutečnosti. Máme otevřené hranice vnějšímu světu a vnímání nehmotné energie. Můžeme zažívat opojnou lásku, soucit, vnímat energie druhých lidí nebo nehmotných energií. V tu dobu jsme přecitlivělí na chemické a omamné látky, protože lymfa je zpomalená a nevyplavují se dostatečně toxiny z těla a to se zanáší nečistotami. Jelikož mozek plave v mozkomíšním moku, může být oslabená i psychika.
Při tranzitu Urana nad Jupiterem můžeme mít pocit vznášení nebo prožívání absolutní svobody. A při tranzitu Urana na Slunce zažíváme náhlé změny, které nás mohou rozhodit.
Při tranzitu Černé luny přes Pluto (nebo obráceně), může dojít k vzestupu sexuální energie, spojené i s energií kundaliní.

     Na závěr bych chtěla všem říct, že každé období, kterým procházíme se neděje jenom tak. V těchto důležitých momentech jsme připraveni se v životě posunout, došly jsme do bodu, kdy musíme jít dál. A protože všechno v našem životě tvoříme sami svými myšlenkami a postoji, tak si nestěžujme, ale přijímejme ho s pokorou a láskou v srdci.

Poznání

Chce se mi plakat a zpívat zároveň
na nebi oblaka se honí navzájem
hruď má je sevřená strachem
dechem ji uvolním, vrním blahem

Spirálou času změním dimenzi
v návratu domů vím co chci 
štěstí mě celou zaplavilo
poznání klid mi navrátilo

Aspekt Mars - Saturn 
stagnace nebo cílené uvolnění ? 

      Také se ptáte, kde se v nás bere vztek, proč nám někdo nadává, proč nás někdo kritizuje, proč se vztekáme, proč my někomu nadáváme nebo ho kritizujeme, proč se stane nehoda, úraz atd.? Za tím obvykle stojí aspekty, které mohou zpomalovat volné plynutí energie v těle a tím vzniká napětí. Tato stagnace může vyvolávat vnitřní agresivitu, kterou nevědomě můžeme použít buď sami vůči sobě (způsobíme si třeba úraz v místě, které není prokrvené), vůči někomu druhému (někoho napadneme fyzicky nebo slovně) nebo ji někdo použije proti nám. Prostě se ta energie nějakým způsobem manifestuje, obvykle podle toho jestli jsme spíš bojovník nebo se podřizujeme. Ideální je, když víme, jak ji nejlépe usměrnit a zpracovat. Jedním z těchto aspektů je kvadratura, opozice nebo konjunkce mezi planetou Mars a Saturn.

      Nejlépe si představíme účinek těchto energií na počasí. Nyní stojí na obloze Mars v beranu (rychlost, akce, boj, železo) v kvadratuře se Saturnem v kozorohu (soustředění, zpomalení, ochlazení, kámen). Rychlá energie Marsu naráží na pomalou energii Saturna, čímž vzniká teplo (nynější horka). Jako když křešeme železem o kámen tak jiskří a vznikne teplo. Zítra bude Luna v kvadratuře vůči těmto dvěma planetám. Její energie uvolní toto napětí. Proto může přijít bouřka nebo hrozí požáry.

      Pokud máme takový aspekt v horoskopu narození, nebo tranzitující Mars či Saturn zrovna aspektuje Mars nebo Saturn v našem horoskopu narození může to způsobovat, že se energie tlakuje uvnitř nás a když přijde odpovídající impuls, vybije se například v podobě vzteku, křiku, úrazu atd.. Pokud fyzicky pracujeme ( třeba opracováváme kamen, ryjeme na zahradě nebo do kovu, sekáme dřevo, okopeme záhony, ostřiháme rajčata, něco nakrájíme či řežeme, vystřihujeme s dětmi z papíru, píšeme atd.) energii uvolníme a tím ji „spálíme“. Zrovna tak sportem uvolníme napětí. Ten kdo má tendenci křičet, pomůže mu třeba nahlas zpívat nebo jít do lesa a tam „řvát na lesy“. Malé děti se občas vztekají a dupou nožičkami. Tím vlastně uvolňují energii. Pokud namísto vzteku budou třeba skákat přes švihadlo nebo na trampolíně, hrát tenis, badminton, šermovat, dělat karate, tak to má stejný efekt. Dětem (ale i nám dospělým) pomůže například cvik „medvídek“. Rozkročí nohy, roztáhnou zvednuté ruce, zatnou pěsti a kolébají se z nohy na nohu a vždycky pěkně dupnou o zem. Přitom hlasitě brumlají jako medvídek - brum, brum.

     Je zajímavé, jak si dost často podvědomě vybíráme činnosti, které potřebujeme k uvolnění některých energií. Zpracovávala jsem horoskop jednoho chlapce, který měl kvadraturu mezi Marsem a Saturnem. Jako sport si vybral karate a tím dokonale naplňoval a uvolňoval tyto energie. Sochař Olbram Zoubek svojí tvůrčí prací sloučil umělecké nadání (Slunce v býku) s uměleckou vizí (Luna Neptun ve lvu) uvolnil vnitřní sílu (Saturn ve štíru) pomocí fyzické práce (Mars, Jupiter ve vodnáři) zpracoval svoji potřebu bojovat za svobodu a odreagoval tak napětí, které tento aspekt způsoboval. Třeba i tím, že jsem nyní psala o tomto tématu, tak jsem do jisté míry uvolnila svoje vnitřní napětí.

Medvídek

 Medvídek dělá
brum, brum, brum
tak si to bráško pamatuj

Na zadních stojí rozpažený
tlapy má v pěsti zavřený

Dupne si pravou a pak levou
ukáže sílu svoji velkou

Houpe se z nohy na nohu
brum, brum, brum
dupá do rytmu

Nic není statické, ani život     

      Většinou je v horoskopu zvýrazněna planetami jeho určitá část. Nebo jsou planety rozesety po celém obvodě, ale vlastník horoskopu má tendence profilovat se hlavně v této oblasti, kde je nejvíc energie a ostatní tolik nevyužívá. Jenže nic není statické a tak i planety se vlivem direkcí během let posouvají skrze domy a s nimi se mění i psychologický profil a potřeby dané osoby.

      Pokud jsou například Slunce a osobní planety soustředěny v 8. domě, může mít člověk potřebu spolupracovat s druhými a díky nim se prosazovat. Není taková individualita, která by hrála sama jen za sebe. V dospělosti se ale jeho progresivní Slunce posune do 9.domu a najednou chce poznávat spoustu věcí, může začít studovat, cestovat nebo změní víru. Už není tak závislý na partnerech.

      Naopak lidé, kteří mají silně obsazený 1. kvadrant a Slunce v 1. domě, hrají sami za sebe. Potřebují sami poznat a vyzkoušet všechno co k nim přichází. Někdy mohou působit i trochu egoisticky. Většinou mají i dobrou vitalitu a dostatek energie. Někdy je těžké se s nimi domluvit, protože mají svůj názor a nechtějí z něho ustoupit. I oni se však vyvíjí, jejich Slunce se posouvá horoskopem níž a ke stáří se z nich mohou stát rodinné typy.

     Samozřejmě všechno závisí na daném jedinci a na tom, v jaké rodině žije a kým se obklopuje. Někdo zůstane statický až do stáří a z někoho je s odstupem času docela jiný člověk. Samozřejmě máme všechno ve svých rukách a potřeba začleňovat do života i jiné oblasti a lidi je pro nás cesta jak se posunout.

Tak hurá do života!!!

Polovina

Máš pocit že jsi polovina
druhá v nitru se ti skrývá
hledáš ji v druhých
pátráš ve vztazích

Tu část sebe nenacházíš

Až najdeš svoji hodnotu
v tvém protikladu ukrytu
svou polovinu objevíš
jsi kompletní pochopíš

Dětské strachy v horoskopu

      Některé děti jsou citlivější a zranitelnější než jiné. Mohou v noci plakat, nebo nechtějí do školky, či se v noci počurávají. Odpověď může poskytnout pohled do jejich horoskopu. O citlivosti dítěte napovídá Luna, která odpovídá za množství vody v těle a tím i menší nebo větší psychické i fyzické zranitelnost dítěte. Nejcitlivější jsou děti s Lunou nebo se Sluncem v raku. Jejich tělíčko je více zavodněné, mají nižší pH, jsou proto fyzicky zranitelnější a mají nižší práh bolesti. Potřebují úzký kontakt s matkou, její ochranu a blízkost. 

      Aspekt Luny s Plutem, zvyšuje intenzitu citových prožitků. Pokud je aspekt negativní, děti nedostávají kladnou odezvu na své pocity a emoce. Mohou se uzavřít, stahovat se do sebe a uchovávají si v paměti horší vzpomínky. Tyto děti se pak bojí projevit a mohou být terčem útoků sourozenců nebo jsou bojácné. Je potřeba aby neměly strach projevovat své pocity a naslouchat jim.

      Negativní aspekty Pluta se Sluncem může malým dětem přinášet strach z autorit, později z učitelky, protože se ještě nedokáží sami účinně bránit. Velmi silně na ně působí i téma smrti a mohou se s ní v duchu zaobírat. O těchto věcech je potřeba s dětmi otevřeně hovořit, aby věděly, že je to v životě přirozené a nebály se. Zrovna tak přílišná přísnost u těchto dětí způsobuje strachy.

      Pokud má dítě v horoskopu aspekty, které zvýrazňují tato témata, většinou se krátkodobě projeví pod vlivem tranzitu Luny a rychle odezní. Dlouhodobější strach může způsobit tranzit pomalých planet, zvláště Pluta na Slunce nebo Lunu. Pokud tento transit probíhá v období, kdy má dítě nastoupit do školky a odloučit se od matky, může mít strach z učitelky nebo z kolektivu a začne se třeba v noci budit nebo počurávat. Proto je vždy potřeba dítě zvykat na odloučení pomalu a hlavně mu vysvětlit, že je ve školce jen na chvilku a maminka nebo tatínek pro něj přijdou.

     Někteří rodiče si nedovedou představit, že jejich dítě, když v noci pláče nebo nechce do školky, může mít strach a potřebuje láskyplnou náruč a pocit bezpečí. Říkají si, že je rozmazlené nebo si vymýšlí. Ale děti jsou mnohem citlivější než dospělí a jejich dušička je tak zranitelná. Potřebují vědět, že mají kam se uchýlit se svými strachy a svěřit se s trápením. Jen tak jim pomůžeme projít toto období a zbavit se strachů.

Světlo a stín 

Nic není tak jak se zdá
stín nám jen pohled zastírá
to co je ve tmě schované
zdá se nám, že je nechtěné 

Na stín si zkusme posvítit
už nestraší nás ve skříni
vyšlo slunce a ztratil moc
zmizel tak jako temná noc

Setkání

      Většinou úplně „náhodou“ se setkám s někým nebo s něčím. Čistě náhodou si vyberu knihu, potkám nějakého člověka, či slyším zajímavou myšlenku. Myslím, si, že tyto „náhody“ jsou možná vždycky tak trochu připravené      a čekají, až se setkáme. V tu chvíli se propojí naše světy a semínko náhle vzejde. Je škoda, když míjíme tyto příležitosti anebo ještě nenastal čas? Možná ještě nejsme připraveni. 

     Dnes prší, je klid, jaký je vždy před novoluním a energie Luny mě naladila na vnitřní prožívání. Náhodou jsem narazila na rozhovor s Vladimírem Kafkou, který mě velmi oslovil. Jeho myšlenky jsou tak plné života a osobního poznání, že přemýšlím, co mě chtěla ta „náhoda“ říct. Protože všechno má nějaký smysl. Život nás moudře vede tak, abychom nabírali životní zkušenosti, nějak se z nich poučili a posunuly se dál.

Setkání  

               

            Setkání světů            
středobod času

Vede nás k cíli
až den se schýlí

 Neznámý jas
osvítí nás

Jak pochopit jednání druhého

      Často se nám stává, že nemůžeme pochopit, proč nás někdo pořád rozčiluje nebo si říkáme, proč to dělá tak a ne jinak. Když se nad tím zamyslím, je to možná proto, že máme zkušenosti z rodiny a z vlastního života. Ale v podstatě jednáme, myslíme, mluvíme atd. také podle vlastního energetického nastavení. Vždyť všechno ve vesmíru je energie, která má jenom jinou vibraci.

      Z hlediska astrologie je chování druhých většinou dost čitelné. Záleží, jaký druh energie nás ovládá. Jsme pod vládou ohně, země, vzduchu nebo vody? V jaké oblasti horoskopu je tato energie prostřednictvím planet zastoupená, tam ji projevujeme nejvýrazněji. Může to být třeba na veřejnosti, v rodině, v práci, nebo ji neumíme vyjádřit či jednáme jen sami za sebe. Někdo je soustředěný na jedno téma a jiný má širokou paletu zájmů. Pokud pochopíme, že jsme limitováni těmito energiemi, dokážeme ostatní přijmout takové, jací jsou a nedivíme se, že se chovají jinak než my.

      Lidé, kteří mají hodně ohnivé energie, mají převahu osobních planet (Slunce, Lunu, Mars, Merkur, Venuši) ve znamení berana, lva nebo střelce. Jsou většinou přímočaří, nadšení, akční, nedočkaví, jsou emocionální a někdy i dramatičtí. Jejich energie je rychlá a jako oheň hoří rychle. Snadno se zapálí pro nějaký nápad, ale mnohdy ho nedotahují do konce. Berani jsou útočníci, rozjíždějí nové věci a dokáží jít trochu bezhlavě za svým. Lvi, jsou vůdci, jsou velkorysí, sebevědomí a někdy mohou být trochu líní. Střelci jsou optimisté, cestovatelé, rádi sportují a diskutují.

      Lidé kteří mají hodně zemské energie, mají převahu osobních planet (Slunce, Lunu, Mars, Merkur, Venuši) ve znamení býka, panny nebo kozoroha. Tito lidé stojí více nohama na zemi, jsou praktičtí, realističtí, uvážlivější, plánují, budují, potřebují mít určité jistoty. Jdou si za svým cílem pomaleji, ale vytrvale. Pro to, aby se rozhoupali potřebují delší stimulaci a nechtějí slevit ze svých názorů. Jsou spíše obránci a dříči. Býci jsou vytrvalí, pracovití, někdy pohodlní, požitkáři, umělci. Panny jsou pracovité, pohyblivé, detailisté. Kozorozi jsou dříči, houževnatí, konzervativní, plánují, nevzdávají se, chtějí stoupat nahoru.

      Lidé kteří mají hodně vzdušné energie, mají převahu osobních planet (Slunce, Lunu, Mars, Merkur, Venuši) ve znamení blíženců, vodnáře nebo vah. Tito lidé jsou zaměřeni víc intelektuálně, jsou komunikativní, společenští, často mají technické nebo pohybové nadání. Někdy mohou působit, že mají hlavu trochu v oblacích, ale vnímají všechny informace a jejich bystrý mozek je rychle zpracuje. Blíženci fungují často jako spojky, přemísťují se, předávají získané informace, jsou pohybliví. Váhy zvažují situace a jednají spíše diplomaticky, jsou trochu línější. Vodnáři mají nezávislý pohled, mohou působit chladněji, mají blízko k technice, chtějí spravedlnost pro všechny.

      Lidé s převahou vodní energie mají převahu osobních planet (Slunce, Lunu, Mars, Merkur, Venuši) ve znamení raka, štíra nebo ryb. Tito lidé jsou zaměřeni na své nitro a na své pocity. Je to díky většími obsahu vody v těle, která je činí citlivější. Dokáží vnímat podprahové věci. Jejich energie se uvolňuje pomaleji, dlouho drží zažité pocity, ale když tzv. nádoba přeteče... . Jsou spíše tiší, uzavření a vytrvalí. I když něco hlásají na povrchu, vždycky je ještě něco skryté pod hladinou. Raci jsou citliví, ale jdou si za svým. Štíři mají vnitřní sílu, chtějí vzít spravedlnost do vlastních rukou a jen tak se nevzdávají. Ryby jsou soucitné, mlčenlivé, obětavé, mají umělecké vnímání, mohou unikat do světa snění, omámení.

      Většina lidí má svoje energie pomíchané a jen někdy je jedna dominantní. Například někdo je voda – oheň a pak se divme, že tichá voda se najednou rozvodní a je to úplně jiný člověk. Nebo oheň – země, tito lidé dokáží nastartovat nové projekty  a dotahovat je do konce. Vzduch – země, svoje nápady chtějí realizovat v praxi. A tak dále.

     Ale i když neznáme, jaký má druhý člověk energie a vlastnosti, je dobré zkusit se zamyslet nad tím, že jsme každý jedinečný, a proto nemůže být nikdo stejný jako my.


Skrytá identita

Znám tě a neznám docela
pod maskou skrytá zůstala

Je to snad vodní hladina
emoce pod ní ukrytá

Či jako vánek v pohybu
jsi tu a v mžiku nejsi tu

Nohama stojíš na zemi
jak strom co vítr nezlomí

Je jako plamen zářící
to tvoje srdce hořící

Nové cesty                              

      Jak nenápadně jsou naše cesty a osudy měněny. Přesně tak, abychom žili v souladu s plánem svého života a posouvali se dopředu. A i když se zdráháme udělat změnu, protože zajeté koleje jsou nejpohodlnější, tak jsme najednou překvapeni, co se to děje. Již delší dobu sleduji, jak se postupně můj život mění, snažím se jít tomu naproti a nebránit se změnám. Najednou se objevilo tolik nových možností a tak se poctivě snažím je zkusit a naučit se něčemu novému. Něco mě neosloví a vrátím se k osvědčenému, něco mě nakopne a rozšíří mé obzory. Taky jsme zjistila, že nemá cenu příliš rozptylovat své síly, ale snažit se držet hlavní směr.

      To co mě však dostalo, byla včerejší „rána z nebe“, kdy si člověk uvědomil, že něco už nikdy nebude jako dřív. Jsou místa, která člověku dávají pocit domova, protože s nimi má spojené vzpomínky od dětství. To pro mě znamenají i lesy v místě mého rodiště. To, že je tam všude kůrovec, jsme věděli, ale šlo to tak nějak přirozeně. Včera jsme si vyrazili na procházku do našeho oblíbeného lesíčka, kde jsme vždycky našli houby, běhal tady náš pejsek, tekl potůček. Najednou tady byla planina, posetá troskami větví, pahýly stromů se válely po zemi, hluboké koleje rozryly mechové cestičky. Zavalil mě smutek a bezmoc. Zbyla jen tvrdá realita, že něco nenávratně skončilo.


     Ale život, i když nám někdy uštědří ránu mezi oči, jde dál a my musíme jít s ním. Vždyť ve vzpomínkách zůstane pořád ten pocit, který se neztratí. Protože ta energie nezmizí, jen pomůže na základě toho prožitého vybudovat něco nové a jít dál.

Cesty

                

Vrchol je jenom okamžik
průsečík cest co musím jít

Jak tulák mezi hvězdami
hledám a cesty nacházím

Jak myšlenky co čekaly
jestli mě někdy osloví

Horoskop Jarní rovnodennosti 2020Rovnodennost

Kruh jin a jang
dnes den a noc
čas krok srovnal
nikdo nemá moc

Co přát si víc
nikdy není dost
všem lidem říct
mějte se moc

...hezky

 

Dnes 20.3.2020 ve 4:49 ráno nastala jarní rovnodennost. Konstelce na nebi odráží současné dění na zemi. Jarní rovnodennost, kdy Slunce vstoupilo do znamení berana, představuje jakýsi nový počátek a impuls pro další astrologický rok. Horoskop je sestavený pro polohu Prahy.

Obecně horoskop naznačuje, že je zde velký potenciál pro využití vlastních sil, umu a vynalézavosti. Skrze lásku k bližnímu, překonání svojí bolesti a určité impulsivnosti, bychom mohli najít vlastní hodnotu. Je to díky tomu, že Slunce, Merkur, Neptun, Venuše, Chíron, Lili a Bod štěstí, stojí v oblasti prvního a druhého domu horoskopu, které představují naší individualitu, sílu a pocit vlastní hodnoty. Současně působí v horoskopu velké stelium planet, které stojí v oblasti našeho nevědomí (12 dům). S touto silnou energií se musíme naučit pracovat a využít ji, jinak si budeme připadat slabí a bezmocní vůči silnějším jedincům nebo vyšší moci. Že na to máme, nám naznačuje Slunce, které je příznivě provázané se Saturnem, což nás zklidňuje a dává nám pevnější postoj. Planety Mars, Jupiter, Pluto a Saturn v této oblasti představují struktury, které nás mohou znejišťovat, protože je jakoby nevidíme. Je to podobné jako když jedeme autem a oslňuje nás sluníčko, které vychází nad horizontem. Máme strach, abychom nenarazili, ztrácíme pevnou půdu pod nohama a jistotu, na kterou jsme normálně zvyklí. V tu chvíli můžeme mít strach z neviditelného nepřítele, ale když pojedeme pomaleji dál a dáme si pozor, najednou zase vidíme jasně. Proto se nesmíme hned vzdát, pracovat a využít klidu v ústranní pro budování a objevování nových možností, které bychom jinak v návalu běžného shonu přehlédli.

Když si chceme popsat působení planet podrobněji, tak nejsilnější konjunkce, představovaná planetami Mars, Jupiter, Pluto a Saturn, které stojí ve znamení kozoroha, se nachází ve 12.domě horoskopu. Tento dům představuje místo, kde jsou věci skryté, neviditelné, které nemáme úplně pod kontrolou. V tradiční astrologii je tento dům také označován za oblast tajných nepřátel, nemocnic, vězení. Znamení kozoroha je zemské znamení, jeho vládce je Saturn, označovaný také za pána času. Saturn je chladná planeta, která věci prodlužuje, oddaluje, oslabuje. Tento učitel učí vytrvalosti a disciplíně o samotě, abychom si zasloužili posunout se o stupínek výš (možná i ve svých očích) a tím se posílili. Saturn je nyní ve svém znamení a představuje strukturu (mocenskou), zákazy, odříkání, samotu a tvrdou práci. A není to jenom naše tvrdá práce, ale také tvrdá práce mocenských struktur. Tyto planety v kozorohu ovlivňují stavebnictví, práci se zemí, základní hmotné prostředky, plánování, zákony. Jelikož zde stojí i planety Pluto, Mars a Jupiter dají se předpokládat i náhlé otřesy a změny v těchto sférách. 

Pluto je planeta dlouhodobých změn, ale taky u
možňuje transformaci. Změny, vyvolané Plutem probíhají dlouhodobě a jsou nevratné. Abychom mohli provést změnu, musíme se odrazit od pomyslného dna (obvykle nejprve spadneme na zem, zvláště v kozorohu). Tyto změny mohou zpočátku otřást našimi jistotami, které jsou pevným bodem v našem životě. Může to nastartovat určitý očistný proces, kdy jsme formou zákazů, nařízení a samoty nuceni vzdát se svých zábav, koníčků a dojít konečně trochu klidu. A ten kdo se nedá a vytrvá, toho tyto změny posílí a zregenerují. Možná si uvědomíme, že musíme začít u sebe, starat se o své zdraví o své blízké a žít s nohama na zemi.
Dalším hráčem je Jupiter, který je nazýván velkým dobrodějem, představ
uje expanzi, justici, zákony, finance a jeho symbol je stylistické znázornění božího blesku. Nyní je ve dvojici s Marsem, bojovníkem, vojákem, který dává impuls bojovat. V našem těle Mars ovládá krevní oběh. Místo kde prochází je zahřáté a větším prokrvením může způsobit zánět, pokud tam bylo něco nezdravého, aby se to vyčistilo. Jupiter také prohřívá, což umocňuje působení Marse.
Tyto planety působí v oblasti našeho nevědomí. Jsme tak trochu vydáni na pospas věcem, které nemáme pod kontrolou a dějí se jakoby „za oponou“. Můžeme si to tak říkajíc „vysedět “ anebo si na to posvítit, abychom měli jasno. 
K tomu, abychom viděli
věci trochu z nadhledu, nám pomáhá Luna ve vodnáři, která stojí kousek od Ascendnetu. Toto místo ukazuje náš pohled jak věci vidíme. A jelikož je Luna proměnlivá, věci a názory se mohou vyvíjet a měnit ze dne na den. Někdy tento proces může být i trochu hektický a emocionální, díky Uranu, který ve vodnáři Lunu ovládá. 
To, co nás nyní může posilovat je Slunce v beranu,
které stojí v prvním domě horoskopu. Dává nám vitalitu a sílu jít dopředu. Jeho harmonické spojení se Saturnem nám přináší i rozvahu a vytrvalost. Když využijeme všechny svoje síly a vytrváme, přinese nám to vítězství.
V tomto prvním domě se ještě nachází planeta Merkur, která je harmonicky propojená s planetou Uran a s lunárními uzly. Merkur představuje pohyb a myšlení. Uran nové věci a vynálezy. Lunární uzly spojují to, co jsme prožili s tím, kam se máme ubírat. Nabízí se mi myšlenka, že pokud budeme vycházet ze zkušeností (mohou být i bolestivé díky Chíronu a Lili), které jsme prožili a využijeme je, tak s pomocí myšlení a vynálezů jsme schopni vytvořit něčeho nového, co nás posune dál. Lidé jsou vynalézaví a umí si se vším poradit. A mezní situace je dokáží vyburcovat.
Poslední planetou, která stojí v prvním domě je planeta Neptun. Ta představuje vyšší formu lásky, ale někdy také únik od reality a falešné představy. Je harmonicky provázaný s planetou Venuše, která je v oblasti financí a našich hodnot. Jejich spojení naznačuje, že bychom mohli lásk
ou a pomocí bližnímu nalézt v sobě vyšší hodnoty než jen peníze a majetek.

Energie, které jsou dlouhodobě na nebi jsou převážně jinové. Zdá se, že společnost by mírumilovnou cestou a reálnými kroky mohla tuto složitou dobu zvládnout.

Tento horoskop platí obecně, ale jak budou tyto konstelace působit konkrétně na každého z nás v průběhu roku, je stli nás posilní anebo spíš oslabí,je možné posoudit z osobního horoskopu, který by měl vypracovat zkušený astrolog.

RYTMY ŽIVOTA

   
…nahoru dolu musíš jít
čas nejde přeci zastavit 
krok s rytmem svým srovnej 
ať radost dá ti každý den…


 

      Občas si říkáme, proč je život někdy lehký jak pírko a jindy nás tlačí k zemi a ohýbá záda. Proč se stává, že některým lidem náhlá událost změní život zásadním způsobem a pod tlakem okolností v sobě objeví nějakou novou dimenzi, začnou ji rozvíjet, nebo se naopak musí stáhnout a zklidnit. Pak se všichni diví, že se z váženého člověka stane v jejich očích tak trochu „úlet“ nebo podnikatel objeví, že peníze nejsou až na prvním místě a s podnikáním skončí. Všechno má svůj řád a tak po době expanze přijde doba úbytku a zase naopak. Rytmy se střídají, aby byla zachovaná rovnováha.

      Planety v horoskopu symbolizují naše vnitřní síly, které se postupně v etapách našeho života projeví. Každý se ke změnám, které k nám přicházejí, staví jinak. To, jak vnímáme vlivy, symbolizované vnějšími planetami, závisí od jejich postavení v horoskopu narození (Radixu) a na tom, jaké aspekty svírají s jinými planetami nebo osami v nativním horoskopu a jaké planety je aspektují při svém tranzitu zvěrokruhem. Například Mars představuje činnost, aktivitu nebo také agresi, boj. Jupiter představuje expanzi, optimismus, velké dobro nebo také přílišnou sebedůvěru či plýtvání. Saturn představuje strukturu, dodržování pravidel, plánování, nebo také zpomalení, ochlazení, stagnaci. Uran představuje svobodu, objevy, inspiraci, techniku nebo také náhlé změny, revoltu, roztržku. Neptun představuje všeobjímající lásku, múzu, umění, ale taky třeba zmatek, slabost, podvod či závislost. Pluto představuje vnitřní moc, změnu, obnovu nebo zánik a destrukci.

      Tak se v životě setkáváme s vnitřními silami, které nás jakoby tlačí k určitým změnám. Pokud nejsme schopni na ně sami reagovat, mohou nám je přinášet vnější okolnosti nebo druzí lidé. Tak například Uran, který má oběžnou dráhu 84 let, se dostane do kvadratury na své nativní postavení ve věku 21 a my máme vnitřní potřebu se osvobodit, projevovat svobodně svoje názory, revoltovat. Jak dospíváme, jeho další aspekt ve 28 letech nám přináší pocit svobody, nezávislosti (Uran trigon nativní Uran). Když už myslíme, že jsme dostatečně zralí tak přichází „krize středního věku“ okolo 42 letech (Uran opozice nativní Uran) a my máme pocit, že nás stávající vztahy, práce, společnost atd. svazuje, chceme jít dál, zažít nějakou změnu, která nás posune.

      Vnitřní síly symbolizované Saturnem nás tlačí k větší odpovědnosti, dospělosti, zklidnění, zpomalení. Oběžná doba Saturna je cca 29,5 let. V tu dobu, kdy se Saturn vrací nad svou nativní pozici většina lidí už má větší zodpovědnost, zakládá rodinu, má děti. Při dalšímu návratu okolo 59. roku jsme většinou moudřejší, ubývají nám trochu síly, mohli bychom předávat svoje zkušenosti. Tyto okolnosti nás do jisté míry zpomalí, nemáme takový rozlet, musíme se víc soustředit, zklidnit. Někdo si ale nechce připustit odpovědnost nebo potřebu zpomalení. Tak se stane, že ho to trochu „ přibrzdí v rozletu“ a najednou třeba přijde o práci a musí se o sebe finančně postarat, nebo onemocní a rázem má dost času. Nejpomalejší Pluto má dlouhodobý, ale silný vliv a naše vnitřní síly nás pomalu, ale jistě přetvářejí, abychom naplnily to, co máme napsané ve své „mapě života“. Tak například při jeho přechodu přes ascendent můžeme postupně zásadně změnit životní hodnoty a začít úplně jinak. Při sextilu nebo trigonu Pluta na své nativní postavení máme dostatek sil, cítíme se silnější, mladší, jsme výkonní a plodní po všech stránkách. Při kvadratuře (okolo 38- 40 let) a opozici v hodně pokročilém stáří naopak máme trochu méně sil, nejsme tak odolní a silní, musíme se podřizovat vyšší moci.

      Pokud žijeme v harmonii se svým vnitřním nastavením a vnímáme tyto síly, můžeme je využít a objevit svůj potenciál. Není potřeba lámat život přes koleno pod tlakem událostí, ale pracovat v souladu s tím, jaké máme momentální nastavení, jestli je vhodný čas udělat změnu, založit rodinu, začít podnikat, rozvíjet svoje koníčky, učit se něco nového nebo naopak trochu zpomalit a zklidnit se. Pak můžeme žít vědomý život, protože víme, že všechno co nás v životě potká, má svůj smysl.  

Vnitřní muž v horoskopu ženy


                    

Projekce

Měsíční svit je zrcadlení
projekčním plátnem odražený
fotony slunce na trampolíně
odraz, co okem zachytíme

Má zkušenost jen projektuje
do činů tvých své dávné sebe
co v mých očích je vina tvá
je vzpomínka má bolestná

Poznám-li svoje staré rány
jsou vzpomínky zpracovány
pak nesoudím dle sebe tebe
příčina, plodí následek ve mně 

Každý člověk má svoji ženskou i mužskou stránku. Horoskop ženy nám mimo jiných důležitých vlastností ukazuje nejen, jak vnímáme a projevujeme svoji ženskou stránku, ale i to jak vnímáme a projevujeme svoji mužskou stránku, tzv. vnitřního muže. 

Je zajímavé se zamyslet nad tím, proč má každá žena jiného vysněného partnera. Potkává se s různými muži a některý jí imponuje a druhý je pro ni naprosto nepřijatelný. Co za tím může vězet? Když se díváme do horoskopu narození, mužské archetypy jsou představovány především planetami Mars a Slunce. Podle jejich postavení ve znamení a aspektů, které svírají s jinými planetami, lze usuzovat na to, jaký typ vnitřního muže žena má. Tyto svoje vlastnosti může projevovat aktivně anebo pasivně. V případě pasivního projevování tyto vlastnosti potlačuje a může je projektovat na muže. Pokud je například příliš submisivní a nedokáže projevit svoji mužskou stránku, může si přitahovat do života muže, kteří ji budou tyto její potlačené stránky „ukazovat“. Může si tedy třeba opakovaně najít alkoholika nebo přitahovat násilí. Pokud se vlastnosti muže, kterého si najde, částečně shodují s obrazem vnitřního muže, ženu zaujme. Vnímá ho a priory podle vnitřního nastavení. Po delší době však začne rozpoznávat i jeho jiné stránky, které dříve nevnímala a představy jsou konfrontovány se skutečností, kterou buď přijme, nebo s ní bojuje.

Možností, z jakých se skládá obraz vnitřního muže, je většinou víc. Některá žena má v horoskopu například silné zastoupení země - Slunce, Mars v kozorohu v 10. domě, bez nějakého poškození. Pak její vnitřní muž bude moudrý, zodpovědný, tradice uznávající otec. Málokterá žena však bude hledat jenom vážného muže. Jestliže například Mars v kozorohu této ženy bude ještě v napjatém aspektu s Uranem ve vodnáři, může být její vnitřní muž také občas výbušný, revoltovat nebo hledat svobodu. Některá žena vnímá muže jako věčného mladíka, který je inteligentní, zábavný, trochu přelétavý. Pak může mít Mars nebo Slunce ve vzdušných znameních v aspektu s Venuší nebo Merkurem. Jiná hledá hrdinu či válečníka, podnikatele, odvážného velitele. To by mohl naznačovat Mars nebo Slunce v ohnivém znamení a v aspektu například s Jupiterem. Těch variant je nespočet. Ideální je, pokud žena vnímá a projevuje svého vnitřního muže ve svém životě. Pak nebude projektovat tyto vlastnosti na svého muže a přijme ho takového, jaký je. Pokud ho neprojevuje, může jeho činy posuzovat svým pohledem, který vychází z jejího vnitřního podvědomého vnímání. Pak třeba každé pivo, které si její muž dá, může u ní spustit podvědomý strach, že příliš pije a dělat mu takové scény, že bude opravdu pít. Nebo se ohlédne za hezkou ženou bez postranního úmyslu a hned je sukničkář. Poznat a přijmout tyto své vnitřní stránky nám pomůže přijmout svého skutečného partnera takového, jaký je, bez projekce svých skrytých stínů. Oba se pak mohou cítit svobodnější.

 

Žít vědomě

Dneska jsem se zamyslela nad otázkou, co znamená pojem „vědomí“. Popis z pohledu psychologie nám zjednodušeně říká, že to znamená být si vědom svého konání, nebo také být soustředěný na to, co v tomto okamžiku dělám. Tím se koncentruji sám na sebe a jsem „tady a teď“. Všichni obecně víme, nebo se alespoň domníváme, že známe význam slova vědomí a od toho odvozeného, dnes často doporučovaného „žít vědomě“. Hodně lidí navštěvuje různé semináře a přednášky, kde vyslechnou různá doporučení. Určitě je dobře, že lidé, kteří dosáhli jistého poznání, nám předávají svoje zkušenosti. V praxi je ale dost těžké tato doporučení uplatňovat, protože v běžném životě nevíme kam dřív skočit. Práce, domácnost, děti a večer je každý vycucaný jako citron. Tak si na odreagování večer pustí televizi a pasivně ji sleduje, aby měl trochu „klidu“. Neuvědomujeme si, že jsou nám pořád dokola podsouvány určité informace. Třeba při koukání na reklamu na něco dobrého k snědku se nám sbíhají sliny a uložíme si to jako příjemný prožitek do podvědomí. V obchodě spěcháme a najednou se z podvědomí vybaví, „tohle je tak dobré“ a šup s tím do košíku. Nebo něco děláme a při tom přemýšlíme nad tím, co budeme dělat odpoledne a v duchu plánujeme, jak všechno stihneme. Pak nastává situace, že čím dál častěji neděláme věci vědomě. Jednáme podle nějakého scénáře, který ale není náš vlastní. Svoji činnost neděláme vědomě – nejsme soustředění. Je to jako když jedeme v autě s navigací. Jedeme z bodu A do bodu B, a když navigace nefunguje tak najednou nemáme směr, nevíme kam jet. Kdežto když si prostudujeme mapu a tzv. „uložíme do paměti“, ale pozor do své paměti, tak se neztratíme, víme, že si musíme dát pozor na odbočku nebo na křižovatku a jsme soustředění, jedeme vědomě. Tím si posilujeme i svoji sebedůvěru a vnitřní sílu. Víme, že jsme schopni zvládnout i složitější situace a rozhodovat o sobě. Každý potřebuje v životě občas nějaké vedení a oporu, ale v určitých věcech, které můžeme sami ovlivňovat a mít pod kontrolou (třeba využití volného času), bychom se měli snažit využít pro nějakou činnost, při které trénujeme soustředění a musíme se spolehnout na sebe. Jen tak se dokážeme rozvíjet a „žít vědomě“. Caroline Myss ve své knize „Anatomie ducha“, krásně píše o tom, jak si být vědom své síly a nedávat jí do rukou někomu jinému, který bude za nás rozhodovat, nebo ji vložit do nějakých hmotných věcí, které budou náš život ovládat, protože bez nich nedokážeme žít. Tak nám držím palce, abychom měli život ve svých rukách a „žili vědomě“.

Planeta Merkur v horoskopu

V dnešním článku bych Vám chtěla přiblížit můj pohled na planetu Merkur v horoskopu narození, který vychází jak z historických děl astrologů, tak ze současných poznatků moderní astrologie a rovněž z výzkumů vědy.

Merkur a jeho význam v horoskopu

Merkur je v horoskopu spojován s pohybem, myšlením, komunikací, nervovým systémem, zručností, dýcháním, cestováním a obchodem. To, v jaké části horoskopu Merkur stojí, ukazuje, v jaké oblasti budeme vlastnosti Merkura nejvíc uplatňovat (např. skrze vlastní projev, v učení, v práci, na veřejnosti, ve vztazích). Podle toho, v jakém je vztahu s ostatními planetami se u lidí projevuje tak, že například: mluví rychle nebo pomalu, jsou výřeční nebo mlčenliví, jsou pohybliví nebo pomalí, jsou šikovní nebo nešikovní, jsou bystří v myšlení nebo pomalejší, atd.. Sluneční znamení, ve kterém se Merkur nachází, ukazuje, jakým způsobem budeme tyto vlastnosti uplatňovat. Nejsilněji se projevuje ve znamení Blíženců a Panny, kde je Merkur vládnoucí planetou. Merkur byl pro tato znamení zvolen, protože má podobné vlastnosti, jako má počasí v období, které odpovídá těmto znamením. Blíženci-vzdušné znamení, lidé jsou intelektuálně založení, získávají informace a předávají je dál, jsou komunikativní, neklidní, pohybliví. Panna – zemské znamení, jim dává rozumový pohled na svět, smysl pro detail, logické analytické myšlení, šikovnost, pracovitost, pohyblivst, nervozitu. V dalších znameních odpovídá jejich vlastnostem. Z toho všeho vyjde jakýsi souhrn, který vypovídá o našich celkových tendencích, jakými projevujeme vlastnosti Merkura, jak je můžeme v životě využít a procvičováním posilovat nebo zlepšovat.

Proč je Merkur spojován s větrem, pohybem, komunikací, cestováním, výměnou, obchodem

Planeta Merkur je nejblíž Slunci, má nejkratší oběžnou dráhu, a proto má i nejvyšší oběžnou rychlost z planet naší sluneční soustavy. Pokud je při svém oběhu aspektem v kontaktu s jinou planetou, svoje vlastnosti přizpůsobí vlastnostem této planety a takto je předá dál. V dávných dobách byl proto nazýván „posel bohů“ (v těchto dobách byly planety spojovány s božstvem). Na Zemi má podobné vlastnosti vítr, který způsobuje pohyb vzduchu v atmosféře. Proto byl Merkur spojen s pohybem. Podle toho, se kterou planetou je ve spojení (aspektu), převezme její vlastnosti a předá dál. Výsledkem jsou různé druhy větru - silný, slabý, bouřlivý, proměnlivý atd. Proto byl Merkur spojen s komunikací a s předáváním informací. Prouděním v atmosféře dochází k výměně teplého a studeného vzduchu a k jeho ochlazování. Proto byl Merkur spojen s výměnou a obchodem. Semena rostlin jsou unášená větrem a překonávají tak velké vzdálenosti. Proto byl Merkur spojen s cestováním.

U lidí jsou vlastnosti Merkura spojeny s vlastnostmi na podobné bázi:

Pohyb, cestování:

 • Nervový systém velkou rychlostí přenáší informace z periferních částí těla do centrálního nervového systému, kde dojde k jejich zpracování, vyhodnocení a zpět přes nervový systém se předá informace a následně vznikne reakce příslušných orgánů, svalů atd.
 • Cestování – přemisťování z místa A do místa B

Komunikace

 • Řečí vyjadřujeme svoje podněty (na to co vidíme, slyšíme, cítíme, vybavíme si z paměti atd.), a předáváme dál – komunikujeme. (Řeč vzniká proudem vzduchu, který vychází z plic, prochází mezi hasivkami -hlasovou štěrbinou a vzniká zvukový projev. Řeč je řízena mozkem, který vysílá signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje zdroj wikipedie)
 • Rukama vyjadřujeme naše myšlenky a komunikujeme prostřednictvím psaní, gestikulace atd.
 • Smyslové orgány se podílí na komunikaci s okolím, kdy přijímáme do mozku informace prostřednictvím zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti a následně na ně reagujeme.

Výměna, obchod:

 • Dýcháním dochází k výměně vzduchu v plicích. Vdechováním vzduchu dochází k okysličování krve a při vydechování odchází z těla kysličník uhličitý
  • Příjem potravy a vylučování - nervová soustava zabezpečuje tzv. peristaltiku (rytmický pohyb stěn žaludku, jícnu, střev), kdy se posouvá potrava trávicím traktem jedním směrem, dojde k jejímu zpracování a pak vyloučení nestrávených zbytků.
 • Obchod spočívá ve výměně jedné věci za jinou

Merkur jespojený s mládím (hlavně s obdobím školní docházky)

V tomto věku dochází k největším a nejrychlejším změnám v lidském organismu, buňky mají nejvyšší regenerační účinky při dělení. V tomto obdob rosteme, vyvíjí se nám mozek, rychle se učíme nové věci. Jak dospíváme a stárneme, jsou tyto procesy v těle pomalejší.

Trocha teorie z vědy - astronomické vlastnosti planety Merkur (zdroj: Wikipedie)

 • Merkur je nejmenší planeta sluneční soustavy, která je nejblíž Slunci
 • Rovníkový poloměr 2439,7 km (tj. 38 % průměru Země)
 • Obíhá po eliptické dráze okolo Slunce
 • Vzdálenost od Slunce    perihélium 45mil.km    afélium 70mil.km
 • Vzdálenost od Země       perihélium 77,3mil.km afélium222mil.km
 • Průměrná rychlost oběhu okolo Slunce 47,87 km/sec.
 • Jeden oběh okolo Slunce trvá 88 dnů
 • Pomalá rotace kolem své osy - během dvou oběhů kolem Slunce dojde ke třem otočením kolem rotační osy
 • Planeta nemá v podstatě žádnou atmosféru, která by dokázala udržet stabilní teplotu, dochází na jejím povrchu k silným teplotním výkyvům, největším v celé sluneční soustavě. Teplota klesá až k −180 °C na straně odvrácené od Slunce a narůstá až k 430 °C na straně osluněné.
 • Povrch planety je neustále bombardován fotony a slunečním větrem (proudem nabitých částic směřujících od Slunce rychlostí vysokou cca 450km/s)

Naše „vlastnosti“ Merkura nám dávají duševní svěžest, pohyblivost a pružnost. Pokud je budeme procvičovat, nikdy nezestárneme a budeme svěží.


Vliv Luny v horoskopu

Přemýšlela jsem nad tím, jak Vám přiblížit můj náhled na působení Luny (měsíce) v horoskopu. Vliv Luny v astrologii vychází z dlouhodobého pozorování dění v přírodě jako jsou změny počasí, chování lidí a zvířat ve vztahu k  různým fázím Luny. Některé projevy se dají odvodit i od vlastností Luny, vztahu Země-Luna, Slunce - Luna.

Slunce a Luna jsou v klasické astrologii označována jako „světla“. Bez nich by nebyl na naší planetě život. Slunce je aktivní ve dne, dává nám světlo a teplo. To podporuje energii a vitalitu. Ohnivá mužská energie nám dává radost ze života, vůli prosadit se, jít dopředu, naše činy jsou viditelné. Vodní ženská energie Luny působí v noci, je skrytá, pasivní. Podporuje, intuici, citové prožívání, instinktivní reakce, podvědomé chování, mateřské pudy, péči o sebe i o druhé, proměnlivost, přizpůsobivost.

Luna je spojována s minulostí, podvědomím, pasivitou, přizpůsobení:

Luna „svítí“ na obloze v noci, její svit není její vlastní, je to odraz slunečního světla, který nehřeje. Chladné světlo Luny v nás nepodněcuje aktivní energii. Naše tělo v noci relaxuje a regeneruje se, sníží se teplota, tlak, svalové napětí, nepřijímáme potravu. Jsme spíše pasivní a přizpůsobiví. V noci spíme a prožíváme svůj život podvědomě, neumíme ho ovládat vůlí. Naše denní prožitky a dávno zasunuté vzpomínky prožíváme ve snech nebo v instinktivním jednání, proto je Luna spojená i s minulostí a s podvědomím.

Luna je spojována s obdobím od narození do 2. až 3. let života, s jídlem, s rodinou, matkou, péčí o druhé, ochranou:

Když se narodíme, žijeme spíše podvědomě a ještě neumíme prosadit svoji vůli. V tomto období děti vnímají a dělají všechno instinktivně na základě svých emocí (libost- nelibost). Důležité jsou pouze základní potřeby pro přežití. Potřeba jíst, pít, spát, teplo, světlo, ochrana, bezpečí, láska. Tyto potřeby nám zajišťuje většinou matka, nebo blízká rodina. Protože jsme si svoje vnímání a prožívání z dětství uložili do podvědomí, máme tendenci se podle toho instinktivně chovat. Podle postavení Luny v horoskopu narození vidíme, v jakém znamení Luna stojí, v jaké části horoskopu se nachází a v jakém vztahu je s ostatními planetami. Z toho můžeme usuzovat na to, jak jsme vnímali toto období a jaké citové vazby jsme měli s matkou a rodinou. Podle toho máme tendence podvědomě prožívat svoji Lunu i v dospělosti. Ženy ji prožívají spíš aktivně a muži spíše pasivně, prostřednictvím žen ve svém životě.

Luna jespojována s proměnlivostí a změnami:

Odpradávna Lidé pozorovali Lunu, v jaké je fázi, jestli dorůstá, nebo ubývá. Bylo to pro ně důležité hlavně v zemědělství, ale i v lékařství. V období úplňku Luna vychází, když Slunce zapadá. Večer tak vidíme na východě její kotouč celý osvětlený. Pak Luna ubývá, až nastane Nov. V tu dobu Luna společně se Sluncem vychází na východě a zapadá na západě, proto není vidět. Luna spolu se Sluncem svojí gravitací podle momentální fáze Luny působí na příliv a odliv (nejsilněji působí za Úplňku a Novu). Příliv zvedá hladiny oceánů o několik metrů, aby s odlivem klesaly. Voda pokrývá asi 71% zemského povrchu. V těle člověka je asi 60 až 70 % vody. Z toho se dá odvodit, že ani my nejsme vůči působení Luny imunní. Lidé, narození se Sluncem nebo Lunou ve vodních znameních, jsou k těmto jevům citlivější.

Trocha vědecké teorie, proč má Měsíc tak velký vliv na dění na zemi

Měsíc, který je satelitem své planety Země, se otáčí kolem vlastní osy a současně obíhá okolo Země. Soustava Země – Měsíc se pohybuje kolem společného těžiště, které leží asi 1,7km pod povrchem planety Země. Tento bod opisuje kolem Slunce eliptickou dráhu, která se nazývá „oběžná dráha země“. Tím, se vysvětluje provázanost Měsíce se Zemí. Gravitační působení Měsíce a Slunce spolu s rotačními silami soustavy Země-Měsíc vyvolávají slapové jevy, které způsobují příliv a odliv. Jsou nejvíce patrné v hydrosféře (moře, řeky, jezera, podzemní voda). Slapové jevy mají vliv i na atmosféru (kde je voda v plynné podobě) a na kontinenty na Zemi. (zdroj: Ilustrovaný atlas vesmíru)


My, jako pozemšťané jsme součástí planety Země. Tak i s námi je Luna spojená a doprovází nás celý život.

(publikováno v magazínu Kulatý svět)

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky


Život plyne jako řeka. Zpočátku je to takový malý potůček, do kterého se za deště sbíhají jiné potůčky, posilují ho, aby měl větší sílu vytvořit svoje řečiště, nebo se naopak vlije do jiného silnějšího a splyne s ním v jednu řeku. Je to jako s našimi životy. Přijdeme na svět a jsme jedinečná bytost, která má svoji „mapu života“ uloženou ve svém nastavení. Má tak základní směr a orientaci, kam se chce v životě ubírat. Postupně pod vlivem tranzitů planet na nás působí různé vlivy, které s námi rezonují a mi aniž tušíme, že to je ta naše cesta, na ně nějakým způsobem reagujeme. Buď si razíme cestu sami, je trochu klikatá a každý otřes nás trochu vychýlí z cesty. V těchto chvílích musíme zpomalit, abychom to ustáli a vybrali zatáčku. Ta nám ale svojí odstředivou silou kupodivu dodá energii. Stačí proplout pár zatáček a už zase vesele bubláme vstříc novým zkušenostem. Někdo se však narodí s tím, že jeho mapa života je jiná. Má v plánu jít cestou společně s ostatními, nemá třeba takovou sílu, aby si razil cestu. Tak se spojí s druhým, aby byl silnější a jak se říká „společně to dál dotáhneme“. Ideální je, když si zvolí někoho, kdo mu dá prostor a „nepřeválcuje“ ho. Jinak splyne s  „jeho řekou“ a jeho život plyne jako v regulovaném korytu. Někdy však přijde povodeň a řeka se rozvodní. Změní se krajina a říčka si najde zase svoje původní koryto. Zprvu je slabá, ale postupně utvoří zase meandry a bublá vstříc novým příležitostem. Berme proto život jako řeku a každou zatáčku vítejme, protože nám dodává sílu a energii jít svoji vlastní cestou.  (publikováno v magazínu Kuatý svět)

Nový rok 2019


Konstelace v první minutě nového roku 2019 napovídají, že začátek tohoto roku bude ve znamení harmonie. V rodinách by měl zavládnout větší klid a stabilita, ale taky může docházet k určité přestavbě . Posilovat by mohla i úcta ke starším a snaha o to aby se cítili jako plnohodnotní občané. Lidé by si svojí hodnotu mohli uvědomovat skrze práci pro druhé, kterou by měli vykonávat s láskou k bližním. Komunikace s druhými lidmi by měla probíhat aktivně a přinášet nové myšlenky pro zlepšení osobního rozvoje. Tyto konstelace posilují usebráni a zamyšlení se nad uplynulým rokem. Všechno co nás tíží bychom měli přijmout a dál se s tím již nezabývat. Uvolníme tak cestu pro nový začátek. Přeji všem, aby jejich další rok probíhal v harmonii a lásce k bližním, aby všichni měli dostatek elánu pro naplnění svých snů.

Myšlenka

Tak mě dneska napadlo, jak mocná je síla myšlenky a jakou vlastně vyvolá energii. Vezměme takový obyčejný úklid. Třeba smeták, který sám o sobě nebude nic dělat. Napadne mě, že budu zametat. To iniciuje moje svaly, že uchopím smeták a zametám. Svými pohyby ladně kloužu po podlaze a uklízím všechny nečistoty. Musím opatrně, jinak by prach vířil vzduchem. Tím vlastně uvolňuji svoji energii a očišťuju se od nečistot nebo také od myšlenek, které mě zanesly. Když zametám pomalu a klidě, i moje mysl se zklidní a nic mi nevíří v hlavě. Přenáším pomalu svojí energii přes násadu smetáku a jsem vlastně propojena. Je to taková očista, která rozšíří klid i do svého okolí. Když budu zametat netrpělivě nebo vztekle, přenesu tuto energii přes smeták i do svého okolí a tato energie do mě bude zpětně narážet a vracet se v podobě nespokojenosti nebo vzteku. Když budu zametat energicky a bude mě to bavit, přenesu i tuto náladu do svého okolí. Najednou je všechno plné elánu, začít dělat nové věci. Tak takhle bych se měla zamyslet nad vším, co dělám nebo nad tím o čem přemýšlím. Protože prvopočáteční energie myšlenky podnítí běh dalších událostí, které se nám vrací ve stejné podobě, jako jsme je vyslali.

Skrytá síla


 

      jak jsme se učili, vědomí tvoří 2% a zbylých 98% tvoří podvědomí. V podvědomí máme ukryto všechno, co nechceme přijmout, čeho se bojíme, co jsme zapomněli anebo vytěsnili. Jsou tam skryté i všechny vzpomínky nebo talenty, které v tuto chvíli ještě neumíme zpracovat a využít, protože na to nejsme dostatečně vyspělí. Toto téma mě napadlo ve vztahu k tomu, že za pár dnů přejde Slunce ze vzdušného znamení vah do vodního znamení štíra, kde je vládnoucí planetou Pluto. Plutón byl v mytologii pán podzemní říše, kde jsou obrovská bohatství a skrytá síla. Proto mě napadlo, že naše podvědomí trochu souvisí i s touto planetou. Jsou tam věci skryté našemu vědomí a ukrývá se tam obrovský potenciál, jen se potřebuje nějak uvolnit. Proto třeba ve snu můžeme zpracovat to, co vědomě nedokážeme. Nebo se podvědomě něčeho bojíme. Když na tom budeme pracovat a postavíme se čelem nevědomému strachu, můžeme v sobě objevit obrovský zdroj síly, který nám ho pomůže překonat. Někdy tam můžou klíčit nové myšlenky, které je potřeba přinést na svět a dát jim život. Jako třeba já teď píšu a vlastně dávám život mým myšlenkám. Je potřeba se otevírat všemu, co nás může obohatit a pomůže nám najít svoji skrytou sílu.  Tak to je další téma k zamyšlení za dlouhých podzimních večerů. Třeba nám naše planeta Pluto pomůže najít svoji skrytou sílu.

Ticho


U někoho ticho navozuje pocit něčeho statického, nezajímavého a možná z něj má i strach. Představme si, jak se cítíme, když je třeba vítr. Všechno je v pohybu. Stromy ševelí, listí létá. A také my jsme neklidní.  A teď si představme zase druhý stav, kdy je venku dusno ani lístek se nehne. Cítíme stagnaci, dusno a pocit tísně. Chceme něco udělat, ale nejde to a tak nezbývá než čekat až vánek rozhýbe tu stagnaci. Někdy je však tak krásné ticho, které nejde popsat. Vstoupíte do lesa, jdete v chumelenici nebo sedíte v tiché krajině a najednou máte klid na duši a cítíte to ticho, které vás obejme. Přeji všem, aby prožívali vnitřní ticho a klid na duši.

Vyváženost


      Podzimní dny přinášejí radost z krásných slučeních dnů, ale taky určitou nostalgii. Možná je to tím, že měsíc říjen je ve znamení Vah, které má tendenci všechno vyvažovat.  Planeta Venuše, která je vládcem vah podporuje slučování, krásné vztahy, hezké věci a dělá život prostě hezčí. Druhým vládcem vah je planeta Saturn, která vládne času, omezování, skromnosti a tvrdé práci. Tyto dvě planety tak staví na misku vah na jedné straně zábavu a požitky a na druhé straně tvrdou realitu. Pokud jedno převažuje, život má snahu dorovnat druhou stranu, aby byla rovnováha zachovaná. Tak se nedivme, že jsme někdy jako na houpačce. Nejlepší by asi bylo, aby se nám práce a povinnosti staly zábavou. Pak by všechno bylo v rovnováze. Tak co s tím? Je to jenom na nás :-).

Vlastní život aneb

„ jak se v životě neutopit“


 

      O umění žít nebo  o tom co je pro Nás nejlepší bylo napsáno a řečeno už mnoho, ale jsme schopni sami o sobě rozhodovat a žít vlastní život? Někdy se zamýšlím, jestli to co dělám a jak žiju, je závislé na mém rozhodnutí nebo se také podřizuji „vůli“ druhých. Do jisté míry asi ano, ale snažím se :-). Čím dál víc si však myslím, že nás určitá síla směřuje k cíli, který jsme si předem vnitřně naplánovali. Je možné, že to je naše duše co si to předsevzala a my jsme jenom vykonavateli svého dávného rozhodnutí. O tom co vnitřně prožíváme nebo kam směřujeme, nám může napovědět i to, s kým se setkáváme nebo jaké situace nás potkávají a jak s nimi rezonujeme. Proto se nám někdy do života dostávají lidé, kteří nás zlobí a vytvářejí situace, které nás rozčilují, nebo naopak jsme s druhými v souladu a život nás baví. Pokud převažuje ta první varianta, je možná načase se zastavit a zeptat se sami sebe, jestli to jenom není odraz našeho vnitřního bytí, které nám ostatní ukazují a mi ho nevnímáme. Třeba s něčím bojujeme, jsme z něčeho nešťastní nebo se bojíme udělat změnu, která by nás posunula. A to je to o co asi jde. V životě se střídají vlny expanze a úbytku. Někdy máme pocit „neuvěřitelné lehkosti bytí“ a jindy „dřeme o dno“. Právě v těch složitějších obdobích nás „to“ nutí něco udělat a tak máme šanci posunout se dál. Můžeme se konečně zklidnit, nebo musíme začít cvičit, něco nového se učit, změnit zaměstnání, atd. Tak proč se bráníme a nechytíme záchranný kruh, vždyť za rohem čeká tolik příležitostí k růstu, jenom o nich nevíme! Je asi dost těžko představitelné v období expanze, že jednou nastane čas udělat změnu, která může být i bolestivá, ale donutí nás žít i jinou stránku života nebo vidět druhé lidi z jiného pohledu. Jak se říká „všechno špatné je pro něco dobré“ a ty vlny nám dávají příležitost „ jak se v životě neutopit“

Podstata horoskopuZačnu trochu obecně, abych Vám přiblížila vznik astrologie. Již staří astronomové, kteří měli znalosti matematiky, lékařství, zemědělství, filosofie, se snažili najít nějakou souvislost mezi  planetami na obloze a jevy, které se odehrávají na Zemi. Pozorovali hlavně dění v přírodě, počasí, psychické a fyzické projevy lidí. Celá tisíciletí zaznamenávali tyto poznatky a porovnávali je s postavením planet na obloze. Z toho vznikl ucelený systém nauky, která dává do souvislosti dění na nebeské sféře, přírodou a člověkem - Astrologie. Analogií mezi člověkem jako mikrokosmem a vesmírem jako makrokosmem se zabývali již dávní filozofové a myslitelé, např. Platón, Tomáš Akvinský, Jan Amos Komenský a další. Význam pojmů Mikrokosmos a Makrokosmos. Mikrokosmos (z řeckého mikros - malý, a kosmos- svět, vesmír) znamená "svět v malém", v protikladu vůči Makrokosmu (z řeckého makro- velké, daleko a kosmos- svět, vesmír). Pojem může označovat prostě svět malých rozměrů oproti velikému, ale už u starověkých filosofů vyjadřoval přesvědčení, že "velký svět" se v člověku odráží, a člověk tak představuje "svět v malém", který tomu velkému odpovídá, je s ním v harmonii. Ve 20. a 21. století se jako mikrokosmos někdy označuje svět elementárních částic a částicové fyziky.   

Horoskop graficky zobrazuje toto postavení planetárních těles na obloze pro určitý čas a konkrétní místo na zemi v okamžiku narození, počátku nějaké věci či události. Proto je možné podle jejich postavení v horoskopu určit, jaké vlivy působily na člověka, zvíře, počasí, událost nebo věc v okamžiku narození nebo vzniku. To, jaké vlivy působí na jedince od narození až po současnost, je možné sledovat pomocí tranzitů a progresí planet na jejich nativní postavení v horoskopu. Nedá se určit nějaká konkrétní událost, ale spíše určitá tendence projevující se v nějaké oblasti.


Proč astrologie


      Když jsem se rozhodla, že chci poznat astrologii hlouběji, přihlásila jsem se na tříletou školu moderní astrologie a měla jsem velké štěstí, že jsem si vybrala brněnskou školu paní RNDr.Bratkové, která je doktorkou přírodních věd, vyučuje moderní astrologii, lékařskou astrologii a také učí o souvislostech mezi astrologií a homeopatií. Její přístup k výuce zahrnuje i nové poznatky výzkumu vesmíru. Naučila nás tak chápat astrologii v širších souvislostech. Vždycky se říká, že každý by měl nejprve poznat sám sebe a tak jsem se při studování svého horoskopu postupně dopracovala k rozluštění hádanky, proč jsem trochu jiná, než se píše obecně o ženách, narozených pod vládou planety Uran. Mám sice některé jejich charakteristické vlastnosti jako je potřeba svobodného myšlení, cestování, touha učit se nové věci, snaha předávat je druhým a někam je posunout. Jenže co ty další vlastnosti, které tam nezapadají, jako proč ráda zahradničím, bádám nad taji života a přírody, intuitivně vnímám myšlenky svých bližních, ráda komunikuji s lidmi a je mi s nimi dobře. Proč věřím, že láska a dobro zmůže všechno. Na všechna další proč postupně dostávám odpovědi při pohledu do svého horoskopu. S údivem zjišťuji, že různé strachy a obavy mě díky pochopení opouštějí anebo je dovedu přijmout a neřešit. Svoje blízké vidím jinýma očima. Už chápu, proč se chovají tak a ne jinak. Proč je rozčiluje nějaké moje jednání. Najednou je dokážu lépe pochopit. V horoskopu nehledám svoji budoucnost, ale spíš vidím, která témata jsou připravena k rozvíjení či změně, abych se posunula dál. Proto mě astrologie naplňuje a snažím se s její pomocí lidem odpovídat na jejich otázky