Od nepaměti se ptáme PROČ 

     

         Protože bez poznání není vývoj
         Protože poznání nám dává svobodu volby
         Protože přijetím poznaného se osvobodíme

Je ve hvězdách odpověď na všechna naše PROČ?

Osobní konzultace a vypracování horoskopu


Pokud se chcete dovědět něco o sobě, svých dětech, o tom jaký máte vy nebo vašiblízcí skrytý potenciál, či se podívat na věci z jiného úhlu pohledu, mohu Vám vypracovat horoskop, se zaměřením na tuto konkrétní oblast. Raději si však jenom povídám nad horoskopem, kdy se aktivně účastníte a při tom se Vám pokouším přiblížit jakým způsobem a v jaké oblasti působí planety a znamení v  horoskopu. Tím se většinou objasní i témata, která Vás zrovna trochu "pálí". Konzultace poskytuji v Havlíčkově Brodě, v klidném a útulném prostředí mé pracovny, abyste se cítili uvolněně a odnesli si z našeho hovoru co nejvíce. Je možná i konzultace po skype nebo krátký dotaz telefonicky.

Pro přípravu nebo vypracování horoskopu potřebuji znát místo narození (nebo místo události) a co možná nejpřesnější čas (rok, hodinu, minutu) narození nebo události. Pokud neznáte přesný čas, je možné zpracovat horoskop pouze částečně, bez stanovení oblasti, kde se vliv projeví. Jelikož nejsem odborník na lékařskou astrologii, nemohu Vám radit v oblasti léčení nemocí. 


TYPY HOROSKOPŮ


Horoskop narození

Jedná se o horoskop okamžiku narození. Zobrazuje základní energetické nastavení, dispozice fyzické, psychické a zdravotní. Dále zde vidíme to, jestli je člověk orientovaný jako extrovert nebo introvert, způsob jakým projevuje svoji vůli (dominantní, podřízený, vytrvalý, přizpůsobivý, vyrovnaný). V jaké oblasti má snahu se profilovat (partnerství, samostatná osoba, pracovní oblast, péče o druhé). Vidíme i vlohy k určitým dovednostem (zručnost, sportovní nadání, hudební nadání, intelektuální schopnosti - jazyky, matematika, literatura, umění, atd.) Tento horoskop nás do jisté míry ovlivňuje po celý život, ale každý řeší určité situace podle své svobodné vůle a podle toho se vnitřně mění.

 Dětský horoskop


Vychází z nativního horokopu, ale je hlavně zaměřený na planety, které se nejvíce projevují v dětství Luna (city, rodičovská péče). Merkur (učení, pohybový vývoj, mentální vývoj, komunikace). Podle požadavku je možné zaměřit se na konkrétní oblast, která rodiče zajímá. Například k čemu má dítě přirozený talent, který by bylo dobře rozvíjet, či zase naopak kde potřebuje podporu. Dále je možné porovnat horoskop dítěte s horoskopem rodičů. Pokud je horoskop tvořen pro starší dítě, je možné posoudit k jakému povolání má předpoklady, nebo zda už nastal čas k osamostatnění od rodičů atd.

Partnerský horoskop

         

Jde o porovnání hroskopů dvou nebo více osob. Například partnerů, rodičů a dítěte, prarodičů a vnoučat, učitele a žáka, nadřízený podřízený atd. Ukazuje v jakých oblastech je shoda a spolupráce nebo kde máme určité problémy a cítíme to každý jinak, ale učíme se vzájemnou interakcí. Je možné se zaměřit na konkrétní oblast. Například sexuální vztah partnerů, citové prožívání, vzájemná komunikace a podpora. U partnerů je možné vidět vzájemný vývoj za určité období.

Kam jsme se posunuly

     

Vychází z nativního horoskopu a je doplněný o vývoj v životě. Zobrazuje, jak jsme se vnitřně posunuly. Je zde zohledněno, jak nás ovlivňuje vliv tranzitů a progresí planet na jejich postavení v nativním horoskopu

Výběr správného termínu

Zhotovuje se pro stanovení termínu začátku, který je ro nás důležitý: práce, svatba, stavba, koupě, atd. Stanovuje se např. optimální období pro začátek podnikání, optimální termín svatby, termín pro pořízení nemovitosti nebo začátek stavby, koupě auta, nástup do zaměstnání. V historii se například žádná významná  stavba nezačala bez tohoto horoskopu. Posuzuje se, zda budou například pevné základy, zda bude mít nemovitost dlouhou životnost.  U automobilu by měla být zase posuzována spolehlivost, bezpečnost.

Narozeninový horoskop

 

Jedná se o horoskop, který se zpracuje pro den narozenin s výhledem na rok do dalších narozenin. Určuje především, kam v tomto roce směřuje hlavní oblast zájmu a zda bude vše probíhat v klidu anebo bude potřeba vyvinout zvýšené úsilí, např. záležitosti domova, finance, vztahy, práce, učení

Ceny


Cena za hodinu konzultace je 500,-Kč . První konzultace trvá obvykle dvě až tři hodiny. Další třeba jen hodinu.

Cena za písemné zpracování horoskopu je 200,-Kč za jednu stranu A4. Celý horoskop je obvykle dlouhý 4-5 stran A4.


            

       
 

               

 

 

 

 

 Galaxie


Ty miliony galaxií
nám svoje světla posílají

a hudba sfér nám zahraje
jaký, že čas teď právě je

Vždyť to co bylo, je a bude
ve sférách hvězd se objevuje
jak informace vzdálená
co na nás z nebe zabliká

Když tichý pocit vkrade se
"vždyť tuto chvíli prožil jsem“
Pak propojí se čas s časem

 

KONTAKT


Jana Vavřínová 

Havlíčkův Brod
                                                            Tel: 773 646 324

SKYPE:Vavrja01

IČO: 41945531


Kontaktujte nás