Myšlenka

Tak mě dneska napadlo, jak mocná je síla myšlenky a jakou vlastně vyvolá energii. Vezměme takový obyčejný úklid. Třeba smeták, který sám o sobě nebude nic dělat. Napadne mě, že budu zametat. To iniciuje moje svaly, že uchopím smeták a zametám. Svými pohyby ladně kloužu po podlaze a uklízím všechny nečistoty. Musím opatrně, jinak by prach vířil vzduchem. Tím vlastně uvolňuji svoji energii a očišťuju se od nečistot nebo také od myšlenek, které mě zanesly. Když zametám pomalu a klidě, i moje mysl se zklidní a nic mi nevíří v hlavě. Přenáším pomalu svojí energii přes násadu smetáku a jsem vlastně propojena. Je to taková očista, která rozšíří klid i do svého okolí. Když budu zametat netrpělivě nebo vztekle, přenesu tuto energii přes smeták i do svého okolí a tato energie do mě bude zpětně narážet a vracet se v podobě nespokojenosti nebo vzteku. Když budu zametat energicky a bude mě to bavit, přenesu i tuto náladu do svého okolí. Najednou je všechno plné elánu, začít dělat nové věci. Tak takhle bych se měla zamyslet nad vším, co dělám nebo nad tím o čem přemýšlím. Protože prvopočáteční energie myšlenky podnítí běh dalších událostí, které se nám vrací ve stejné podobě, jako jsme je vyslali.

Skrytá síla


 

      jak jsme se učili, vědomí tvoří 2% a zbylých 98% tvoří podvědomí. V podvědomí máme ukryto všechno, co nechceme přijmout, čeho se bojíme, co jsme zapomněli anebo vytěsnili. Jsou tam skryté i všechny vzpomínky nebo talenty, které v tuto chvíli ještě neumíme zpracovat a využít, protože na to nejsme dostatečně vyspělí. Toto téma mě napadlo ve vztahu k tomu, že za pár dnů přejde Slunce ze vzdušného znamení vah do vodního znamení štíra, kde je vládnoucí planetou Pluto. Plutón byl v mytologii pán podzemní říše, kde jsou obrovská bohatství a skrytá síla. Proto mě napadlo, že naše podvědomí trochu souvisí i s touto planetou. Jsou tam věci skryté našemu vědomí a ukrývá se tam obrovský potenciál, jen se potřebuje nějak uvolnit. Proto třeba ve snu můžeme zpracovat to, co vědomě nedokážeme. Nebo se podvědomě něčeho bojíme. Když na tom budeme pracovat a postavíme se čelem nevědomému strachu, můžeme v sobě objevit obrovský zdroj síly, který nám ho pomůže překonat. Někdy tam můžou klíčit nové myšlenky, které je potřeba přinést na svět a dát jim život. Jako třeba já teď píšu a vlastně dávám život mým myšlenkám. Je potřeba se otevírat všemu, co nás může obohatit a pomůže nám najít svoji skrytou sílu.  Tak to je další téma k zamyšlení za dlouhých podzimních večerů. Třeba nám naše planeta Pluto pomůže najít svoji skrytou sílu.

Ticho


U někoho ticho navozuje pocit něčeho statického, nezajímavého a možná z něj má i strach. Představme si, jak se cítíme, když je třeba vítr. Všechno je v pohybu. Stromy ševelí, listí létá, všechno je v pohybu. A také my jsme neklidní.  A teď si představme zase druhý stav, kdy je venku dusno ani lístek se nehne. Cítíme stagnaci, dusno a pocit tísně. Chceme něco udělat, ale nejde to a tak nezbývá než čekat až vánek rozhýbe tu stagnaci. Někdy je však tak krásné ticho, které nejde popsat. Vstoupíte do lesa, jdete v chumelenici nebo sedíte v tiché krajině a najednou máte klid na duši a cítíte to ticho, které vás obejme. Přeji všem, aby prožívali vnitřní ticho a klid na duši.

Vyváženost


      Podzimní dny přinášejí radost z krásných slučeních dnů, ale taky určitou nostalgii. Možná je to tím, že měsíc říjen je ve znamení Vah, které má tendenci všechno vyvažovat.  Planeta Venuše, která je vládcem vah podporuje slučování, krásné vztahy, hezké věci a dělá život prostě hezčí. Druhým vládcem vah je planeta Saturn, která vládne času, omezování, skromnosti a tvrdé práci. Tyto dvě planety tak staví na misku vah na jedné straně zábavu a požitky a na druhé straně tvrdou realitu. Pokud jedno převažuje, život má snahu dorovnat druhou stranu, aby byla rovnováha zachovaná. Tak se nedivme, že jsme někdy jako na houpačce. Nejlepší by asi bylo, aby se nám práce a povinnosti staly zábavou. Pak by všechno bylo v rovnováze. Tak co s tím? Je to jenom na nás :-).

Vlastní život  

aneb „ jak se v životě neutopit“


 

      O umění žít nebo  o tom co je pro Nás nejlepší bylo napsáno a řečeno už mnoho, ale jsme schopni sami o sobě rozhodovat a žít vlastní život? Někdy se zamýšlím, jestli to co dělám a jak žiju, je závislé na mém rozhodnutí nebo se také podřizuji „vůli“ druhých. Do jisté míry asi ano, ale snažím se :-). Čím dál víc si však myslím, že nás určitá síla směřuje k cíli, který jsme si předem vnitřně naplánovali. Je možné, že to je naše duše co si to předsevzala a my jsme jenom vykonavateli svého dávného rozhodnutí. O tom co vnitřně prožíváme nebo kam směřujeme, nám může napovědět i to, s kým se setkáváme nebo jaké situace nás potkávají a jak s nimi rezonujeme. Proto se nám někdy do života dostávají lidé, kteří nás zlobí a vytvářejí situace, které nás rozčilují, nebo naopak jsme s druhými v souladu a život nás baví. Pokud převažuje ta první varianta, je možná načase se zastavit a zeptat se sami sebe, jestli to jenom není odraz našeho vnitřního bytí, které nám ostatní ukazují a mi ho nevnímáme. Třeba s něčím bojujeme, jsme z něčeho nešťastní nebo se bojíme udělat změnu, která by nás posunula. A to je to o co asi jde. V životě se střídají vlny expanze a úbytku. Někdy máme pocit „neuvěřitelné lehkosti bytí“ a jindy „dřeme o dno“. Právě v těch složitějších obdobích nás „to“ nutí něco udělat a tak máme šanci posunout se dál. Můžeme se konečně zklidnit, nebo musíme začít cvičit, něco nového se učit, změnit zaměstnání, atd. Tak proč se bráníme a nechytíme záchranný kruh, vždyť za rohem čeká tolik příležitostí k růstu, jenom o nich nevíme! Je asi dost těžko představitelné v období expanze, že jednou nastane čas udělat změnu, která může být i bolestivá, ale donutí nás žít i jinou stránku života nebo vidět druhé lidi z jiného pohledu. Jak se říká „všechno špatné je pro něco dobré“ a ty vlny nám dávají příležitost „ jak se v životě neutopit“

Podstata horoskopu      Po tisíciletí astrologové sledovali pravidelný pohyb planet na obloze, jejich vzájemné postavení a z toho plynoucí určité jevy, které se projevily na zemi a potažmo ovlivnily určité chování nebo události. Horoskop graficky zobrazuje toto postavení planetárních těles na obloze pro určitý čas a konkrétní místo na zemi v okamžiku narození, počátku nějaké věci či události. Proto je možné podle jejich postavení v horoskopu určit, jaké vlivy působily na člověka, zvíře, počasí, událost nebo věc v okamžiku narození nebo vzniku. Protože vše je propojeno se vším, tak by bylo bláhové se domnívat, že vlivy, které způsobují například  změny počasí, nepůsobí také na člověka. Proto například člověk, který se narodil za bouřkových konstelací, může mít občas potřebu "vybít" svojí energii. Má na vybranou, jestli ji transformuje sportem či prací anebo třeba vybuchne zlostí. To jaké vlivy působí na jedince od narození až po současnost, je možné sledovat pomocí tranzitů a progresí planet na jejich nativní postavení v horoskopu. Nedá se určit nějaká konkrétní událost, ale spíše určitá tendence projevující se v nějaké oblasti.

Proč astrologie


      Když jsem se rozhodla, že chci poznat astrologii hlouběji, přihlásila jsem se na tříletou školu moderní astrologie a měla jsem velké štěstí, že jsem si vybrala brněnskou školu paní RNDr.Bratkové, která je doktorkou přírodních věd, vyučuje moderní astrologii, lékařskou astrologii a také učí o souvislostech mezi astrologií a homeopatií. Její přístup k výuce zahrnuje i nové poznatky výzkumu vesmíru. Naučila nás tak chápat astrologii v širších souvislostech. Vždycky se říká, že každý by měl nejprve poznat sám sebe a tak jsem se při studování svého horoskopu postupně dopracovala k rozluštění hádanky, proč jsem trochu jiná, než se píše obecně o ženách, narozených pod vládou planety Uran. Mám sice některé jejich charakteristické vlastnosti jako je potřeba svobodného myšlení, cestování, touha učit se nové věci, snaha předávat je druhým a někam je posunout. Jenže co ty další vlastnosti, které tam nezapadají, jako proč ráda zahradničím, bádám nad taji života a přírody, intuitivně vnímám myšlenky svých bližních, ráda komunikuji s lidmi a je mi s nimi dobře. Proč věřím, že láska a dobro zmůže všechno. Na všechna další proč postupně dostávám odpovědi při pohledu do svého horoskopu. S údivem zjišťuji, že různé strachy a obavy mě díky pochopení opouštějí anebo je dovedu přijmout a neřešit. Svoje blízké vidím jinýma očima. Už chápu, proč se chovají tak a ne jinak. Proč je rozčiluje nějaké moje jednání. Najednou je dokážu lépe pochopit. V horoskopu nehledám svoji budoucnost, ale spíš vidím, která témata jsou připravena k rozvíjení či změně, abych se posunula dál. Proto mě astrologie naplňuje a snažím se s její pomocí lidem odpovídat na jejich otázky


Ukázka z horoskopu dospívající dívky.......O tom, jak zpracováváš informace, jak máš pružné myšlení, a šikovné ruce napovídá planeta Merkur. Tvůj Merkur stojí spolu s Uranem v oblasti blízkých vztahů ve znamení Vodnáře a je harmonicky propojený s planetami Venuše, Luna a Pluto. To Ti dává schopnost estetického vyjadřování slovem i písmem, velkou představivost, dobrou obrazovou paměť, hlubší myšlení a pevné názory. Při vystoupení ve společnosti a na veřejnosti jsi možná trochu opatrnější nebo nesvá, ale když se pořádně připravíš a nabydeš jistotu, projeví se Tvoje řečnické a intelektuální vlohy. Máš schopnost působit jako seriózní osoba. Nejraději si asi povídáš v úzkém okruhu lidí a jsi ochotná respektovat jejich názory. Tvůj Merkur ve znamení Vodnáře vyšel chviličku před Sluncem, a proto se nazývá Merkur Prométheus. Měl přímý pohyb a postupně se rozjíždí na vysokou rychlost. Jsi proto otevřená k novým myšlenkám a nebojíš se jít do nových věcí, máš originální nápady. Spojení Merkura s Uranem, planetou originality Ti dává schopnost vidět neviditelné věci. Mohla by ses umět napojit na někoho druhého i na dálku (například v astrologii při zpracování horoskopu). Zrovna tak bys mohla mít vztah ke sdělovacím prostředkům a počítačům. Co se týká učení tak u Tebe převládá levá hemisféra, čili logické a analytické myšlení, ale spojením s lunou je propojena i pravá humanitní hemisféra. Máš tak širší oblast zájmů a mohla bys mít vztah k humanitním oborům, výzkumu, ale máš asi nadání i na jazyky, literaturu a filosofii. Někdy můžeš podléhat stresu, být myšlenkami jinde a trochu nesoustředěná. Zrovna tak můžeš někdy chtít všechno udělat rychle a dělat chyby. Chtělo by to trochu zklidnit mysl, abys byla vytrvalejší, soustředěnější a netěkala myšlenkami od jednoho podnětu k druhému. Merkur má taky vztah k cestování a taková plavba lodí, vlakem nebo autem ve společnosti někoho blízkého, to je něco pro Tvou snivou duši. Co se týká šikovnosti, máš asi šikovné a pohyblivé prsty. Mohla bys tvořit nějaké krásné estetické, ale i praktické věci. Merkur v oblasti financí druhých, propojený na Venuši Ti dává také obchodního ducha, nejlépe s nějakým uměleckými předměty. Tvoje Slunce v oblasti cestování a Merkur v oblasti financí by podpořil podnikání v cestovním ruchu. Tvůj vztah k finančním otázkám a spravování financí ostatních je dobrý, máš čuch na správné investice, čemuž napovídá vztah mezi planetami Neptun a Jupiter. Pokud bys chtěla s někým podnikat, pořádně si ho prověř, abys nenaletěla podvodníkovi.                           Všechny naše činy a způsob konání jsou tak trochu závislé na tom, jakou máme energii, představovanou planetou Mars. Tato planeta působí na železo v těle, hlavně krev, játra, slezinu. Ovlivňuje fyzický potenciál, výkonnost, aktivní dynamickou energii a rychlost, se kterou konáme. Tvůj Mars stojí spolu s planetou Pluto ve znamení Střelce a ovládá jak oblast tvůrčí tak pracovní. Posiluje nohy a tím dává i pevný postoj v životě. Mars ve znamení střelce má touhu podnikat nové věci, cestovat, podporuje optimismus, nadšení a touhu něco nového poznat. Tím, že ovládá i hlas, svoje názory a myšlenky můžeš říkat napřímo a někdy možná „šlápnout někomu na kuří oko“. Zdá se, že v práci bys mohla být docela výkonná, jdeš do toho rychle a pak preciznost může trochu pokulhávat. Mohla by Ti vyhovovat nějaká práce, kde buď budeš dělat šéfa anebo spíš budeš pravá ruka nějakého šéfa. Máš snahu být spravedlivá a vyžaduješ od druhých i od sebe výkon. Tvůj Mars je pro Tebe hodně silná planeta, protože je ještě v konjunkci s harmonickou stálicí Anteres, která podporuje odhodlání k velkým činům. Dvojice Mars Pluto Ti dává živočišnou energii a poměrně silný hormonální systém, podporuje energii a větší sebedůvěru. Na druhé straně Mars ve vztahu ke Slunci a Jupiteru Ti občas může trochu blokovat aktivní fyzickou energii. Pak se podle momentálních tranzitů mohou střídat období aktivity a pasivity, kdy nemáš dost energie dotahovat věci do konce, podřizuješ se tam, kde to není potřeba nebo zarytě trváš na svém názoru. Pokud bys pravidelně rozhýbávala energii třeba tancem, zpěvem, procházkami na čerstvém vzduchu v lese, stabilizovala by se Ti energie a byla bys aktivnější a vyrovnanější. Taky plavání by Ti pomohlo rozhýbat stojaté vody. Když by Tě něco trápilo nebo měla vztek, pomůže Ti sprcha nebo alespoň studenou vodou opláchnout paže až k předloktí. Hlavně v sobě nic nedus. Když jsi smutná, vybreč se, a když máš vztek tak jdi do lesa a tam si nahlas zanadávej nebo zazpívej. Možná ráda píšeš nebo maluješ, a když se do toho ponoříš, všechny starosti jsou pryč.                                                                                             To jestli lítáš s hlavou v oblacích, stojíš nohama pevně na zemi, jsi emocionální nebo empatická je dané poměrem zastoupení živlů. Každý člověk je obdařený jinak, a když mu některý z živlů schází, snaží se ho podvědomě doplnit. Může se třeba obklopovat lidmi, kteří mají hodně země (když jí sami mají málo). Tvůj nejsilněji zastoupený živel je vzdušný. Jsi proto intelektuálně založená a vzhledem k tomu, že nejslaběji máš zastoupenou zemskou energii, můžeš mít tendence prožívat život spíše jako teorii než realitu. Můžeš pořád věci v duchu rozebírat, dělat si plány, ale nerealizovat je. Nejsi pak v přítomnosti, ve svém fyzickém těle. Je potřeba dělat fyzické záležitosti jako je pravidelné a správné jídlo, práce na zahradě se zemí, modelování s hlínou, vaření, uklízení, prostě jakákoliv fyzická činnost Ti pomůže vnímat sama sebe, dostat se ke svému středu a tzv. zakořenit. Možná napomůže i procházka v přírodě. Prostě občas vypnout mozek a být v přítomnosti Tě trochu uzemní. Tvůj ohnivý živel je vyrovnaný a dává Ti impuls k novým začátkům a dodává sebedůvěru. Proto jseš aktivní a jsi schopná dosahovat svoje cíle a řešit problémy. Jsi přímočará. Vášeň a hněv cítíš okamžitě, a pokud ji vyjádříš tak rychle odezní, protože se vybije přebytečná energie. Dodává Ti radost ze života a nadšení pro nové věci. Zrovna tak vodní živel, který nás zcitlivuje, dává emoce a vnitřní prožívání, máš vyrovnaný. Tvoje reakce na ostatní je procítěná, takže vytváříš teplou a optimistickou atmosféru. Vycházíš z pocitu, že pocity samy o sobě jsou velmi reálné. Pomocí svých empatických schopností dokážeš přesně určit, v jakém stavu se dotyčná osoba nachází - dokonce i v její fyzické nepřítomnosti. Snaž se pravidelně věnovat takovou péči i sama sobě, abys nakonec zjistila, že Tvoje vlastní emoce vyrovnává právě starost o blaho ostatních.
Tvoje současné psychologické naladění
Ve svém životě jsi už ušla pěkný kus cesty. Mezi tím ses něco naučila, život tě tzv. posunul dál. Proto také můžeš vnímat některé aspekty svého života a reakce na určité situace jinak než jsou popsané výše v nativním horoskopu Tvého narození. Tvoje naladění podle aktuálního progresivního horoskopu je toto: Tvoje progresivní Slunce se letos posunulo do znamení Berana, kterým se bude posouvat dalších 30 let. Tvoří aspekt s planetou stabilizace Saturn. Tvoje jednání může být díky znamení Berana akčnější, víc si věříš, seš ochotná víc riskovat a jít do nových věcí. Zvláště se to projevuje v oblasti vzdělání, cestování, hledání životního názoru. Saturn v Býku stabilizuje ohnivou energii a tak bys mohla být klidnější, vyrovnanější, stát si za Svými názory. Saturn s Jupiterem v oblasti vztahů naznačují, že jsi ve vztahu s kamarády trochu opatrnější a vyčkáváš, než se otevřeš, ale pak už jsi optimistická a ostatní Tě berou jako kamarádku a dokonce respektují Tvoje názory. Tvoje progresivní Luna se posunula do znamení Vodnáře a je ve spojení s planetou Neptun v oblasti vztahů. Ty jsou pro Tebe nyní zdá se dost důležitou záležitostí nebo je alespoň řešíš. Společně tvoří harmonický aspekt s Jupiterem, který je ve společenském domě. Nyní možná vnímáš kontakty s lidmi optimisticky, ale dost citlivě a můžeš být i trochu idealistická vůči druhým. Můžeš mít tendence zapojovat se do nějakého charitativního projektu. Pokud bys podepisovala nějakou pracovní smlouvu, mohla by být docela zajímavá finančně, ale pořádně si jí přečti, než jí podepíšeš. Venuše stojí stále ve znamení Berana a ještě těsněji se propojila s Marsem a Plutem. Ty se posunuly víc do oblasti kreativity a milostných vztahů, takže bys mohla být tvořivější a kreativnější. Milostné vztahy Tě také asi nenechávají chladnou. Ascendent je nyní ve znamení Lva a tím se bude posouvat dalších několik let. Můžeš si připadat sebevědomější a suverenější a tak Tě mohou vnímat i ostatní.....