Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky


Život plyne jako řeka. Zpočátku je to takový malý potůček, do kterého se za deště sbíhají jiné potůčky, posilují ho, aby měl větší sílu vytvořit svoje řečiště, nebo se naopak vlije do jiného silnějšího a splyne s ním v jednu řeku. Je to jako s našimi životy. Přijdeme na svět a jsme jedinečná bytost, která má svoji „mapu života“ uloženou ve svém nastavení. Má tak základní směr a orientaci, kam se chce v životě ubírat. Postupně pod vlivem tranzitů planet na nás působí různé vlivy, které s námi rezonují a mi aniž tušíme, že to je ta naše cesta, na ně nějakým způsobem reagujeme. Buď si razíme cestu sami, je trochu klikatá a každý otřes nás trochu vychýlí z cesty. V těchto chvílích musíme zpomalit, abychom to ustáli a vybrali zatáčku. Ta nám ale svojí odstředivou silou kupodivu dodá energii. Stačí proplout pár zatáček a už zase vesele bubláme vstříc novým zkušenostem. Někdo se však narodí s tím, že jeho mapa života je jiná. Má v plánu jít cestou společně s ostatními, nemá třeba takovou sílu, aby si razil cestu. Tak se spojí s druhým, aby byl silnější a jak se říká „společně to dál dotáhneme“. Ideální je, když si zvolí někoho, kdo mu dá prostor a „nepřeválcuje“ ho. Jinak splyne s  „jeho řekou“ a jeho život plyne jako v regulovaném korytu. Někdy však přijde povodeň a řeka se rozvodní. Změní se krajina a říčka si najde zase svoje původní koryto. Zprvu je slabá, ale postupně utvoří zase meandry a bublá vstříc novým příležitostem. Berme proto život jako řeku a každou zatáčku vítejme, protože nám dodává sílu a energii jít svoji vlastní cestou.  (publikováno v magazínu Kuatý svět)

Nový rok 2019


Konstelace v první minutě nového roku 2019 napovídají, že začátek tohoto roku bude ve znamení harmonie. V rodinách by měl zavládnout větší klid a stabilita, ale taky může docházet k určité přestavbě . Posilovat by mohla i úcta ke starším a snaha o to aby se cítili jako plnohodnotní občané. Lidé by si svojí hodnotu mohli uvědomovat skrze práci pro druhé, kterou by měli vykonávat s láskou k bližním. Komunikace s druhými lidmi by měla probíhat aktivně a přinášet nové myšlenky pro zlepšení osobního rozvoje. Tyto konstelace posilují usebráni a zamyšlení se nad uplynulým rokem. Všechno co nás tíží bychom měli přijmout a dál se s tím již nezabývat. Uvolníme tak cestu pro nový začátek. Přeji všem, aby jejich další rok probíhal v harmonii a lásce k bližním, aby všichni měli dostatek elánu pro naplnění svých snů.

Myšlenka

Tak mě dneska napadlo, jak mocná je síla myšlenky a jakou vlastně vyvolá energii. Vezměme takový obyčejný úklid. Třeba smeták, který sám o sobě nebude nic dělat. Napadne mě, že budu zametat. To iniciuje moje svaly, že uchopím smeták a zametám. Svými pohyby ladně kloužu po podlaze a uklízím všechny nečistoty. Musím opatrně, jinak by prach vířil vzduchem. Tím vlastně uvolňuji svoji energii a očišťuju se od nečistot nebo také od myšlenek, které mě zanesly. Když zametám pomalu a klidě, i moje mysl se zklidní a nic mi nevíří v hlavě. Přenáším pomalu svojí energii přes násadu smetáku a jsem vlastně propojena. Je to taková očista, která rozšíří klid i do svého okolí. Když budu zametat netrpělivě nebo vztekle, přenesu tuto energii přes smeták i do svého okolí a tato energie do mě bude zpětně narážet a vracet se v podobě nespokojenosti nebo vzteku. Když budu zametat energicky a bude mě to bavit, přenesu i tuto náladu do svého okolí. Najednou je všechno plné elánu, začít dělat nové věci. Tak takhle bych se měla zamyslet nad vším, co dělám nebo nad tím o čem přemýšlím. Protože prvopočáteční energie myšlenky podnítí běh dalších událostí, které se nám vrací ve stejné podobě, jako jsme je vyslali.

Skrytá síla


 

      jak jsme se učili, vědomí tvoří 2% a zbylých 98% tvoří podvědomí. V podvědomí máme ukryto všechno, co nechceme přijmout, čeho se bojíme, co jsme zapomněli anebo vytěsnili. Jsou tam skryté i všechny vzpomínky nebo talenty, které v tuto chvíli ještě neumíme zpracovat a využít, protože na to nejsme dostatečně vyspělí. Toto téma mě napadlo ve vztahu k tomu, že za pár dnů přejde Slunce ze vzdušného znamení vah do vodního znamení štíra, kde je vládnoucí planetou Pluto. Plutón byl v mytologii pán podzemní říše, kde jsou obrovská bohatství a skrytá síla. Proto mě napadlo, že naše podvědomí trochu souvisí i s touto planetou. Jsou tam věci skryté našemu vědomí a ukrývá se tam obrovský potenciál, jen se potřebuje nějak uvolnit. Proto třeba ve snu můžeme zpracovat to, co vědomě nedokážeme. Nebo se podvědomě něčeho bojíme. Když na tom budeme pracovat a postavíme se čelem nevědomému strachu, můžeme v sobě objevit obrovský zdroj síly, který nám ho pomůže překonat. Někdy tam můžou klíčit nové myšlenky, které je potřeba přinést na svět a dát jim život. Jako třeba já teď píšu a vlastně dávám život mým myšlenkám. Je potřeba se otevírat všemu, co nás může obohatit a pomůže nám najít svoji skrytou sílu.  Tak to je další téma k zamyšlení za dlouhých podzimních večerů. Třeba nám naše planeta Pluto pomůže najít svoji skrytou sílu.

Ticho


U někoho ticho navozuje pocit něčeho statického, nezajímavého a možná z něj má i strach. Představme si, jak se cítíme, když je třeba vítr. Všechno je v pohybu. Stromy ševelí, listí létá, všechno je v pohybu. A také my jsme neklidní.  A teď si představme zase druhý stav, kdy je venku dusno ani lístek se nehne. Cítíme stagnaci, dusno a pocit tísně. Chceme něco udělat, ale nejde to a tak nezbývá než čekat až vánek rozhýbe tu stagnaci. Někdy je však tak krásné ticho, které nejde popsat. Vstoupíte do lesa, jdete v chumelenici nebo sedíte v tiché krajině a najednou máte klid na duši a cítíte to ticho, které vás obejme. Přeji všem, aby prožívali vnitřní ticho a klid na duši.

Vyváženost


      Podzimní dny přinášejí radost z krásných slučeních dnů, ale taky určitou nostalgii. Možná je to tím, že měsíc říjen je ve znamení Vah, které má tendenci všechno vyvažovat.  Planeta Venuše, která je vládcem vah podporuje slučování, krásné vztahy, hezké věci a dělá život prostě hezčí. Druhým vládcem vah je planeta Saturn, která vládne času, omezování, skromnosti a tvrdé práci. Tyto dvě planety tak staví na misku vah na jedné straně zábavu a požitky a na druhé straně tvrdou realitu. Pokud jedno převažuje, život má snahu dorovnat druhou stranu, aby byla rovnováha zachovaná. Tak se nedivme, že jsme někdy jako na houpačce. Nejlepší by asi bylo, aby se nám práce a povinnosti staly zábavou. Pak by všechno bylo v rovnováze. Tak co s tím? Je to jenom na nás :-).

Vlastní život  

aneb „ jak se v životě neutopit“


 

      O umění žít nebo  o tom co je pro Nás nejlepší bylo napsáno a řečeno už mnoho, ale jsme schopni sami o sobě rozhodovat a žít vlastní život? Někdy se zamýšlím, jestli to co dělám a jak žiju, je závislé na mém rozhodnutí nebo se také podřizuji „vůli“ druhých. Do jisté míry asi ano, ale snažím se :-). Čím dál víc si však myslím, že nás určitá síla směřuje k cíli, který jsme si předem vnitřně naplánovali. Je možné, že to je naše duše co si to předsevzala a my jsme jenom vykonavateli svého dávného rozhodnutí. O tom co vnitřně prožíváme nebo kam směřujeme, nám může napovědět i to, s kým se setkáváme nebo jaké situace nás potkávají a jak s nimi rezonujeme. Proto se nám někdy do života dostávají lidé, kteří nás zlobí a vytvářejí situace, které nás rozčilují, nebo naopak jsme s druhými v souladu a život nás baví. Pokud převažuje ta první varianta, je možná načase se zastavit a zeptat se sami sebe, jestli to jenom není odraz našeho vnitřního bytí, které nám ostatní ukazují a mi ho nevnímáme. Třeba s něčím bojujeme, jsme z něčeho nešťastní nebo se bojíme udělat změnu, která by nás posunula. A to je to o co asi jde. V životě se střídají vlny expanze a úbytku. Někdy máme pocit „neuvěřitelné lehkosti bytí“ a jindy „dřeme o dno“. Právě v těch složitějších obdobích nás „to“ nutí něco udělat a tak máme šanci posunout se dál. Můžeme se konečně zklidnit, nebo musíme začít cvičit, něco nového se učit, změnit zaměstnání, atd. Tak proč se bráníme a nechytíme záchranný kruh, vždyť za rohem čeká tolik příležitostí k růstu, jenom o nich nevíme! Je asi dost těžko představitelné v období expanze, že jednou nastane čas udělat změnu, která může být i bolestivá, ale donutí nás žít i jinou stránku života nebo vidět druhé lidi z jiného pohledu. Jak se říká „všechno špatné je pro něco dobré“ a ty vlny nám dávají příležitost „ jak se v životě neutopit“

Podstata horoskopu      Po tisíciletí astrologové sledovali pravidelný pohyb planet na obloze, jejich vzájemné postavení a z toho plynoucí určité jevy, které se projevily na zemi a potažmo ovlivnily určité chování nebo události. Horoskop graficky zobrazuje toto postavení planetárních těles na obloze pro určitý čas a konkrétní místo na zemi v okamžiku narození, počátku nějaké věci či události. Proto je možné podle jejich postavení v horoskopu určit, jaké vlivy působily na člověka, zvíře, počasí, událost nebo věc v okamžiku narození nebo vzniku. Protože vše je propojeno se vším, tak by bylo bláhové se domnívat, že vlivy, které způsobují například  změny počasí, nepůsobí také na člověka. Proto například člověk, který se narodil za bouřkových konstelací, může mít občas potřebu "vybít" svojí energii. Má na vybranou, jestli ji transformuje sportem či prací anebo třeba vybuchne zlostí. To jaké vlivy působí na jedince od narození až po současnost, je možné sledovat pomocí tranzitů a progresí planet na jejich nativní postavení v horoskopu. Nedá se určit nějaká konkrétní událost, ale spíše určitá tendence projevující se v nějaké oblasti.

Proč astrologie


      Když jsem se rozhodla, že chci poznat astrologii hlouběji, přihlásila jsem se na tříletou školu moderní astrologie a měla jsem velké štěstí, že jsem si vybrala brněnskou školu paní RNDr.Bratkové, která je doktorkou přírodních věd, vyučuje moderní astrologii, lékařskou astrologii a také učí o souvislostech mezi astrologií a homeopatií. Její přístup k výuce zahrnuje i nové poznatky výzkumu vesmíru. Naučila nás tak chápat astrologii v širších souvislostech. Vždycky se říká, že každý by měl nejprve poznat sám sebe a tak jsem se při studování svého horoskopu postupně dopracovala k rozluštění hádanky, proč jsem trochu jiná, než se píše obecně o ženách, narozených pod vládou planety Uran. Mám sice některé jejich charakteristické vlastnosti jako je potřeba svobodného myšlení, cestování, touha učit se nové věci, snaha předávat je druhým a někam je posunout. Jenže co ty další vlastnosti, které tam nezapadají, jako proč ráda zahradničím, bádám nad taji života a přírody, intuitivně vnímám myšlenky svých bližních, ráda komunikuji s lidmi a je mi s nimi dobře. Proč věřím, že láska a dobro zmůže všechno. Na všechna další proč postupně dostávám odpovědi při pohledu do svého horoskopu. S údivem zjišťuji, že různé strachy a obavy mě díky pochopení opouštějí anebo je dovedu přijmout a neřešit. Svoje blízké vidím jinýma očima. Už chápu, proč se chovají tak a ne jinak. Proč je rozčiluje nějaké moje jednání. Najednou je dokážu lépe pochopit. V horoskopu nehledám svoji budoucnost, ale spíš vidím, která témata jsou připravena k rozvíjení či změně, abych se posunula dál. Proto mě astrologie naplňuje a snažím se s její pomocí lidem odpovídat na jejich otázky


Ukázka z horoskopu malého Matyáše


Při pohledu na horoskop Matyáška se mi vybavil text „život je jedno velké představení, kde scénář píše sám život“. Matyášek jak se zdá, si ale svůj život naplánoval tak, že si svůj životní scénář chce psát sám a být i režisérem svého života. Možná už teď jako malý sní, jaké role by si napsal a chtěl ve svém životě hrát. Jedna z hlavních rolí by mohla být postava krále, který má hrdé, chrabré srdce, kam se vejde velké množství lidí a všichni jsou v jeho království šťastní a spokojení. V jiné by hrál vynálezce, vizionáře nebo učitele, který chce lidem přinést nové myšlenky a posunout je o krůček dál. Další je soudce, který bojuje za spravedlnost nebo lékař či léčitel, který navrací lidem zdraví. Rád by si zahrál i hudebního virtuosa, umělce nebo operního pěvce. Když by byl v pokročilejším věku a přestala ho naplňovat světská sláva a honba za majetky, představil by si, jak zahradničí na venkově, něco si uvaří a svoje vnoučata bude učit, jak žít v souladu s přírodou.

Pro to, aby dokázal využít tyto talenty, má všechny předpoklady. Je silná osobnost, která si jde za svým cílem, nenechá se jen tak odradit, je pracovitý, komunikativní a chce být soběstačný. Nebojí se dělat změny ve svém životě, chce jít dopředu, dělat něco nového, být autorita ve svém oboru a vidět za sebou výsledky své práce. Stojí nohama na zemi, dokáže si spočítat všechny klady a zápory. Většinou se rozhodne správně, protože dokáže využít příležitosti a má vůli splnit si svoje sny. Má umělecký talent, melodický hlas a šikovné pohyblivé prsty. Měl by mít i dobrý hudební sluch. Chtělo by to zkusit, jestli by ho bavil nějaký dramatický kroužek, loutkoherectví, zpěv nebo hra na hudební nástroj. Tím by odreagoval svoje emoce a vypnul na chvíli mozek, přes který všechno filtruje. Je veselý, má rád život, vidí ho spíš z té lepší stránky a chce si ho užít. Je možné, že úspěch může dosáhnout v poměrně mladém věku a pak by mohl být sebestředný, pyšný a rozházet nabyté peníze s kamarády. Pak by však začal zase od začátku a získal trochu pokory. Jako malý může být někdy přecitlivělý a uzavřít se do sebe nebo zase vzteklý a umanutý, ale musíte ho tak brát. Maty si je vědomý své hodnoty, protože je vlastně dvojitý Lev. Potřebuje sice nastavovat hranice, ale zase se nesmí zlomit násilím. Pak by ztratil svoji osobnost a byl z něho smutný, zatrpklý a zlý Lev


Narození

Matyášek se narodil asi hodinu před úsvitem, kdy se vyhoupla nad obzor nejprve planeta lásky Venuše a chvilku za ní Slunce, které nám dává životadárnou sílu. Obě tyto planety stály v ohnivém znamení Lva, kde je energie Slunce nejsilnější a předaly je Matyáškovi. Jejich postavení v prvním domě horoskopu mu dává fyzický a psychický základ jeho osobnosti. V této oblasti máme játra, která jsou zásobárnou energie. Tím, že jsou prohřívána těmito teplými planetami, má Matyášek dobrý metabolismus, silné srdce, které rozproudí krevní oběh. Jeho organismus dokáže využít látky, které přijímá. Proto má Matyášek pevnou kostru, dobře okysličené svaly, vitalitu a energii. To mu dává větší sebevědomí, vůdčí schopnosti, organizační talent, ale taky pozitivní myšlení a soucit s druhými. Má dost energie na to, aby jí druhým rozdával a tím, že je silný nemá potřebu s druhými bojovat. Jeho organismus je zahřátý a toto teplé vnitřní může svádět i k lenošení a zahálce v domnění, že všechno půjde samo. Tím, že je Matyáškovo Slunce provázané s planetou změn, originality a nových nápadů Uran, ale spíš bude chtít poznávat a zažívat něco nového vzrušujícího. Od koho si dá možná občas poradit nebo i poslechne, jsou prarodiče, ke kterým má dobrý vztah a uznává je. Jako malý s nimi asi hodně pobývá, protože jeho Slunce je provázané ještě s planetou Saturn, která stojí v oblasti jeho domova. Toto postavení tak trochu naznačuje i jeho vážnější tvář, kterou přizná jenom ve svém soukromí. Jako malý si občas nemusí věřit a nutí ho to usilovnou prací tyto obavy překonat. Saturn svými prstenci, které jsou tvořeny ledovými krystaly, a kameny ochlazuje místo, kde stojí. Je tam trochu stagnace, méně energie a tím může docházet k ukládání látek. Proto je potřeba prokrvovat, zahřívat a procvičovat nohy a taky prohřívat záda. Zrovna tak potřebuje dodržovat pitný režim. Vlastnosti Slunce se nejvíc projevují v době rané dospělosti, když bude Matyášek na vrcholu sil.

Miminkovské období

Velký vliv na to jak vnímáme svět a jak se druhým můžeme jevit je Ascendent, což je znamení, které v okamžiku narození vycházelo nad obzorem. Silně nás ovlivňuje hlavně proto, že novorozeně vnímá citlivě svoje okolí, protože ještě nevidí. Uloží si tyto vjemy do paměti. Naladí se na to, jak se k němu nejbližší chovají a v jakém je prostředí. Matyáškův Ascendent je ve vodním znamení Raka, kterému vládne planeta Luna. Matyášek tedy vnímal, že byl opečovávané miminko v kruhu svých blízkých, kteří mu dávali lásku, jídlo a bezpečí domova. Toho všeho se mu jako maličkému od rodičů dostávalo, protože Luna maminky i taťky je s Lunou Matyáška hezky provázaná a má tak s Vámi pevné citové vazby. Ví, že se na Vás může vždycky spolehnout a najde útočiště. To je pro malé děti moc důležité, protože jim to dá do života pocit stability a jistoty. Tak i on je citlivý, empatický, umí se přizpůsobit náladám a potřebám druhých lidí. Maty má radary na druhé lidi, dovede se naladit tak, že s nimi splyne a jeho srdce bije v jejich rytmu. Pro Matyho spokojenost je důležité, aby byl druhými přijímán s láskou. Jinak má tendence k předvádění, aby na sebe upoutal nebo k přejídání přemírou sladkostí nebo masa aby navodil slastné pocity. Někdy se může některých lidí podvědomě stranit nebo si je nepouštět k tělu, protože ho svými energiemi příliš ovlivňují a neví si s nimi rady. To se mohlo víc projevovat hlavně asi v útlém dětství, protože Luna ovládá kapaliny v těle a tím, že malé děti mají v těle víc vody, jsou citlivější a vnímavější. Matyáškova Luna stojí ve znamení panny v oblasti vzdělání, cestování, sourozenců, blízkých příbuzných a kamarádů. Naznačuje taky, jak se bude Matyášek cítit ve škole a jaký má vztah ke vzdělání. Děti s Lunou v zemském znamení panny svoje city projevují nějakým praktickým způsobem, třeba něco dobrého uvaří, něco opraví, vyrobí něco užitečného do domácnosti, aby udělaly druhým radost. Matyášek díky tomu může být trochu stydlivý a opatrný v projevování svých citů, které jsou však díky spojení s planetou Mars horké a emočně reaguje na právě prožitou událost. Někdy však může svoje emoce držet v sobě, vypadat jako že se nic neděje a pak najednou vybouchnout. Je lepší, aby si zvykl, že může rodičům říkat, co ho trápí nebo ho nechat vykřičet a vyběhat aby v sobě neblokoval emoce. Zemské znamení uvolňuje energii pomalu a má tendenci jí v sobě držet. Dobře se uvolní sportem, nějakou prací v domácnosti nebo na zahradě, hrou na hudební nástroj nebo zpěvem. Nové prostředí posuzuje podle toho, jaký z něho má pocit. Do školy se těší, když ji má spojenou s nějakým příjemným pocitem, který si pamatuje. Třeba se těší na kamarády, na to, že ho paní učitelka pochválí za domácí úkol, nebo ho naučí nové věci. Tím je dobré ho motivovat. Matyášek by měl mít dobrou paměť, rychle vnímat všechno co vidí a taky má dobrou představivost a obrazovou paměť. Dává mu to výhodu při učení, protože si spojí to, co se učí s obrazem a vybaví si to lépe z paměti. Mohla by ho zajímat literatura, historie, má jazykové vlohy a bavil by ho nějaký literární kroužek. Jako žák by měl být svědomitý, plnit si svoje úkoly vzorně a spíš chce, aby měl všechno dokonale vypracované a byl ve škole včas. Potřebuje na všechno dost času, aby ho to nestresovalo, jinak může dostat průjem nebo bolení bříška. Luna v panně se taky dost zajímá o zdravotní otázky, takže může mít Matyášek trochu obavy o své zdraví a chtít ošetřit každé poranění nebo dát obklad, ale v dospělosti by ho mohla zajímat zdravotnická problematika. Jako malý by se asi rád staral o nějaké zvířátko. Luna v této oblasti má vztah k ženám ve svém okolí a tak je rád v kruhu známých, babičky tety a sestry. Nevadí mu cestovat, ale rád se vrací na místa, kde se cítí dobře. Třeba jezdit na chatu nebo do přírody, kde to zná a zažil něco pěkného. V dospělosti sice může dost cestovat, ale vždycky ne na dlouho a vrátí se domů J. Luna v panně způsobuje větší zavodnění v oblasti střev a břišního svalstva. Některé ovoce nebo vodnatá jídla mu mohou způsobovat průjem. Může být citlivější na mléko. Po 15. roce by měl posilovat břišní svalstvo, aby se zpevnilo. Jako malý by ho neměl přetěžovat, aby si neudělal kýlu.

Malý školák

....Jakmile Matyášek povyrostl z dětských botiček, začala ho hlavně ovlivňovat planeta pohybu a myšlení Merkur, která ho bude nejsilněji ovlivňovat po celou školní docházku, kdy dítě roste a vyvíjí se. Merkur vyšel chvíli za Sluncem a stojí v Matyáškově druhém domě ve znamení panny. Tento úsek horoskopu ukazuje, jakým způsobem si bude chtít vydělávat na živobytí. Tím, že Merkur je ve znamení panny hodně silný, zdá se, že Matyášek si bude chtít vydělávat spíše svým intelektem, ale rád by používal i svoje ruce. Svoje nápady a zlepšováky, které ulehčí práci, by dokázal sám vyrobit i prodat. Zrovna tak by ho možná bavila práce ve zdravotnictví, kde by mohl někomu fyzicky pomáhat (masér, chirurg, zubař, veterinář). Pro Matyho je důležité, aby se uměl sám finančně zabezpečit, protože mu to dává pocit vlastní hodnoty a on potřebuje vidět výsledky svojí práce. Matyho Merkur je provázaný s planetami Mars, Jupiter, Neptun a Pluto, které jeho myšlení ovlivňují svými energiemi, a není tak jednostranně zaměřený. Planeta Mars podporuje rychlé nervové přenosy, proto by měl mít rychlé myšlení, mluvení, šikovné pohyblivé ruce a prsty, vztah k ostrým předmětům a taky by mohl být pěkný neposeda. Dále s planetou regenerace a přeměn Pluto, jejíž působení se víc projevuje až v dospělosti. Tím, že ovlivňuje hormonální systém, bude mít Maty dobrý roznos hormonů, což podpoří jeho imunitní systém. Zrovna tak obnova nervových spojů přispěje k  pohyblivosti a k velké vytrvalosti v práci a názorové pevnosti až do stáří. Díky tomu by Matyho mohly bavit i všelijaké tajenky, záhady, hádanky a různé zkoumání. Bylo by dobře mu dávat hádanky, řešit hlavlamy a hrát slovní hříčky, prospívalo by to k soustředěnému myšlení. Jupiter svým teplem podporuje růst a výživu neuronů, což přispívá k dobré nervové soustavě. Maty se díky tomu rád pohybuje, přemísťuje, má optimistické myšlení, rád komunikuje, měl by mít řečnický talent k veřejným proslovům. Neptun, planeta snů a vizí může občas způsobovat, že Maty uteče do snění. Nebo může mít neobvyklý způsob myšlenkových pochodů a dojít k výsledkům intuitivně. Na druhé straně by mu toto spojení mohlo podpořit hudební a spisovatelský talent, nebo zájem o poesii a filmování. Svoje vize by jako malý mohl brát za realitu a působit, že si vymýšlí, anebo by mohl být příliš důvěřivý vůči druhým. Když není soustředěný, mohl by díky tomu dělat ve škole chyby, přehazovat písmenka nebo jako malý zadrhnout jazýčkem, když chce všechno říkat rychle. Je proto potřeba, aby se učil po sobě zkontrolovat úkoly a nějakými hrami nebo skládáním stavebnic (merkur apod.) se učil preciznosti a taky dbát na to aby dotahovat věci do konce. Je potřeba, aby dodržoval trochu kázeň, aby se naučil určitému režimu a nepřeskakoval z věci na věc. Jinak má Maty ale snahu jít v učení do hloubky, zkoumat všechny souvislosti a detaily, aby všechno bylo správně. Může mu to trvat déle, a proto není dobré na něj spěchat a dostávat ho do stresu. Zrovna tak opakováním si dobře zapamatuje učivo. Zdá se, že jako malý si může chtít nejprve promyslet svůj názor, aby si byl jistý, že je dobře. V dospělosti si však za svými názory bude stát a jen tak ho nic nedonutí je změnit. Dokáže lidi přesvědčit o svých myšlenkách. Uspěl by asi i v politice. Zdravotně mu neprospívá dlouhé vysedávání u televize nebo u počítače a hlasitá hudba. Po škole by se měl vždycky trochu vyběhat na vzduchu, než jde dělat úkoly, aby se mu okysličil mozek. Zrovna tak potřebuje hodně chodit do lesa nebo k vodě, kde je hodně kyslíku. Maty má díky těmto planetárním spojením snahu někoho ošetřovat, napravovat a pomáhat lidem nebo zvířatům

Energetické nastavení, sport

To jakou má Maty aktivní energii a jakým způsobem jí užívá ke svému prosazení je dáno planetou Mars, která působí na železo v těle. Tyto projevy jsou instinktivní a nejvíc se projevují v pubertě, když jsou hormony rozbouřené. Když je energie Marsu potlačovaná, může způsobovat záněty, horečku nebo úrazy. Matyho Mars stojí ve znamení Blíženců v oblasti našeho podvědomí. Maty může používat energii Marsu tak, že třeba rád pracuje sám jakoby ze zákulisí, pod záštitou nějaké organizace či pod vedením trenéra (sportovec, režisér, spisovatel, velitel, politik, novinář, umělec, práce v nemocnici). Není asi útočník, je ochotný podvolit se nějakému vyššímu velení nebo pomáhat druhým. Energie Marse ve znamení Blíženců je jemnější, vzdušnější a pružnější. Je trochu těkavá a tak se Maty může snažit dělat několik věcí nejednou, přebíhat od jedné činnosti k druhé. Maty je pohybově nadaný, obratný, pružný a má ladné pohyby. Měl by dělat spíše letní sporty na čerstvém vzduchu. Vlohy by mohl mít pro výrazový tanec, gymnastiku, házenou, tenis, běh na střední vzdálenosti, jízdu na kole, badminton, stolní tenis, šerm. Je potřeba vyzkoušet, jestli chce hrát sám za sebe nebo v týmu. Zdá se, že by jako týmový hráč byl spokojenější, ale lev je zase sólista J. Při práci mu vyhovuje střídat činnosti, zapojovat hlavu i ruce. Možná by mu pomáhalo při učení chodit. Potřebuje energii upouštět, aby nebyl nervózní a roztěkaný. Matyho Mars je propojen s planetami Merkur, Pluto, Uran, Neptun a Luna, které zabarvují svými vlastnostmi jeho projevy. Merkur činí jeho pohyby rychlejší se snahou gestikulovat, používat ostré předměty, rychle mluvit a kritizovat. Aspekt s Lunou ohřívá jeho emoce a zabarvuje jeho projevy citově. Mars ve spojení s Neptunem mu dává sílu plnit si své sny, ale přitom je ohleduplný. Pohybově dává jemnost při uměleckém ztvárnění pohybu. Uran mu dodává rychlost, výbušnost, dramatičnost, odvahu a sklon dělat nebezpečné sporty, při kterých by měl určitě nosit helmu. Pluto mu dodává sílu, která se rozvinuje tréninkem. Pravidelný sport a trénink by mu prospíval, aby nebyl v dospívání agresivní. Pokud by měl v dětství nějaký strach, je potřeba prověřit, jestli ho někdo nešikanuje. Maty má snahu jít při tréninku a při práci za hranu svých možností a snese velkou zátěž. S tou je ale potřeba trochu počkat, až povyroste. Potřebuje uvážlivého trenéra, kterého bude brát jako autoritu a pak ho bude i poslouchat. Určitě ne nějakého agresora.

.......